Zoeken:

Paritair Comité 1060100: CEMENTFABRIEKEN

afdrukken
   • Toestand op 14/02/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 15/04/2020 )
   • Indexatie in 02/2020. Basisloon 11/2019 x1,00271662= 17,1605*107,04/106,75.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd.

    De loonwijzigingen gaan in op de eerste dag van de eerste betalingsperiode van de maand die volgt op de maand waarop het viermaandelijkse indexcijfer betrekking heeft.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 36u

  1.1. : Werknemers

  Categorie Categorieuurlonen
  2de categorie 17,2071
  3de categorie 17,4316
  4de categorie 17,6822
  5de categorie 18,0733
  6de categorie 18,4608
  7de categorie 19,1727
  Categorie A 17,7405
  Categorie B 18,4608
  Categorie C 18,9069
  Categorie D 19,3562
  Categorie E 20,0717
  Categorie F 20,4917
  Categorie G 20,9139
  Categorie h 21,3339

  1.2. : Studenten

  75% van het basisuurloon dat overeenstemt met de categorie waarin de jongere tewerkgesteld wordt.