Zoeken:

Paritair Comité 1060100: CEMENTFABRIEKEN

afdrukken
   • Toestand op 14/02/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 03/02/2020 )
   • Indexatie in 2/2020. Basisloon 12/2017 x 1,03310491= 16,5101*107.04/103,61.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd.

    De loonwijzigingen gaan in op de eerste dag van de eerste betalingsperiode van de maand die volgt op de maand waarop het viermaandelijkse indexcijfer betrekking heeft.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 36u

  1.1. : Werknemers

  Categorie Categorieuurlonen
  2de categorie 17,0567
  3de categorie 17,2813
  4de categorie 17,5318
  5de categorie 17,9228
  6de categorie 18,3104
  7de categorie 19,0224
  Categorie A 17,5901
  Categorie B 18,3104
  Categorie C 18,7565
  Categorie D 19,2058
  Categorie E 19,9213
  Categorie F 20,3413
  Categorie G 20,7634
  Categorie h 21,1835

  1.2. : Studenten

  75% van het basisuurloon dat overeenstemt met de categorie waarin de jongere tewerkgesteld wordt.