Zoeken:

Paritair Comité 1060100: CEMENTFABRIEKEN

afdrukken
   • Toestand op 14/10/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 01/10/2021 )
   • Indexatie basislonen in 10/2021. Basisloon 11/2019 x 1,02941452= 17,1605*109.89/106,75.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd.

    De loonwijzigingen gaan in op de eerste dag van de eerste betalingsperiode van de maand die volgt op de maand waarop het viermaandelijkse indexcijfer betrekking heeft.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 36u

  1.1. : Werknemers

  Categorie Categorieuurlonen
  2de categorie 17,6653
  3de categorie 17,8958
  4de categorie 18,1530
  5de categorie 18,5545
  6de categorie 18,9523
  7de categorie 19,6832
  Categorie A 18,2128
  Categorie B 18,9523
  Categorie C 19,4103
  Categorie D 19,8716
  Categorie E 20,6061
  Categorie F 21,0373
  Categorie G 21,4707
  Categorie h 21,9019

  1.2. : Studenten

  75% van het basisuurloon dat overeenstemt met de categorie waarin de jongere tewerkgesteld wordt.