Zoeken:

Paritair Comité 1060100: CEMENTFABRIEKEN

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 13/01/2022 )
   • Indexatie basislonen in 1/2022. Basisloon 11/2019 x 1,0488993= 17,1605*111.97/106,75.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd.

    De loonwijzigingen gaan in op de eerste dag van de eerste betalingsperiode van de maand die volgt op de maand waarop het viermaandelijkse indexcijfer betrekking heeft.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 36u

  1.1. : Werknemers

  Categorie
  2de categorie 17,9996
  3de categorie 18,2345
  4de categorie 18,4966
  5de categorie 18,9057
  6de categorie 19,3111
  7de categorie 20,0558
  Categorie A 18,5575
  Categorie B 19,3111
  Categorie C 19,7777
  Categorie D 20,2477
  Categorie E 20,9961
  Categorie F 21,4355
  Categorie G 21,8771
  Categorie h 22,3165

  1.2. : Studenten

  75% van het basisuurloon dat overeenstemt met de categorie waarin de jongere tewerkgesteld wordt.