NL | FR
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken   .be
Logo
Chercher

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité

Zoeken:

Paritair Comité 1060100: CEMENTFABRIEKEN

afdrukken
   • Toestand op 15/08/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 07/11/2019 )
   • Indexatie in 8/2019. Basisloon 12/2017 x 1.03088505 = 16,5101*106,81/103,61.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd.

    De loonwijzigingen gaan in op de eerste dag van de eerste betalingsperiode van de maand die volgt op de maand waarop het viermaandelijkse indexcijfer betrekking heeft.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 36u

  1.1. : Werknemers

  Categorie Categorieuurlonen
  2de categorie 17,0200
  3de categorie 17,2441
  4de categorie 17,4941
  5de categorie 17,8843
  6de categorie 18,2711
  7de categorie 18,9815
  Categorie A 17,5523
  Categorie B 18,2711
  Categorie C 18,7162
  Categorie D 19,1646
  Categorie E 19,8785
  Categorie F 20,2976
  Categorie G 20,7188
  Categorie h 21,1380

  1.2. : Studenten

  75% van het basisuurloon dat overeenstemt met de categorie waarin de jongere tewerkgesteld wordt.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites