Zoeken:

Paritair Comité 1060100: CEMENTFABRIEKEN

afdrukken
   • Toestand op 15/09/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 03/09/2021 )
   • Indexatie basislonen in 9/2021. Basisloon 11/2019 x 1,02641686= 17,1605*109.57/106,75.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd.

    De loonwijzigingen gaan in op de eerste dag van de eerste betalingsperiode van de maand die volgt op de maand waarop het viermaandelijkse indexcijfer betrekking heeft.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 36u

  1.1. : Werknemers

  Categorie Categorieuurlonen
  2de categorie 17,6138
  3de categorie 17,8436
  4de categorie 18,1001
  5de categorie 18,5004
  6de categorie 18,8972
  7de categorie 19,6259
  Categorie A 18,1598
  Categorie B 18,8972
  Categorie C 19,3538
  Categorie D 19,8137
  Categorie E 20,5461
  Categorie F 20,9761
  Categorie G 21,4082
  Categorie h 21,8381

  1.2. : Studenten

  75% van het basisuurloon dat overeenstemt met de categorie waarin de jongere tewerkgesteld wordt.