Zoeken:

Paritair Comité 1060100: CEMENTFABRIEKEN

afdrukken
   • Toestand op 16/09/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 08/09/2020 )
   • Indexatie in 9/2020. Basisloon 11/2019 x 1,01096019= 17,1605*107,92/106,75.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd.

    De loonwijzigingen gaan in op de eerste dag van de eerste betalingsperiode van de maand die volgt op de maand waarop het viermaandelijkse indexcijfer betrekking heeft.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 36u

  1.1. : Werknemers

  Categorie Categorieuurlonen
  2de categorie 17,3486
  3de categorie 17,5749
  4de categorie 17,8276
  5de categorie 18,2218
  6de categorie 18,6126
  7de categorie 19,3304
  Categorie A 17,8863
  Categorie B 18,6126
  Categorie C 19,0624
  Categorie D 19,5154
  Categorie E 20,2367
  Categorie F 20,6602
  Categorie G 21,0858
  Categorie h 21,5093

  1.2. : Studenten

  75% van het basisuurloon dat overeenstemt met de categorie waarin de jongere tewerkgesteld wordt.