Zoeken:

Paritair Comité 1060100: CEMENTFABRIEKEN

afdrukken
   • Toestand op 22/07/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 29/06/2021 )
   • Indexatie basislonen in 7/2021. Basisloon 11/2019 x 1,01854801= 17,1605*108,73/106,75.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd.

    De loonwijzigingen gaan in op de eerste dag van de eerste betalingsperiode van de maand die volgt op de maand waarop het viermaandelijkse indexcijfer betrekking heeft.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 36u

  1.1. : Werknemers

  Categorie Categorieuurlonen
  2de categorie 17,4788
  3de categorie 17,7068
  4de categorie 17,9614
  5de categorie 18,3586
  6de categorie 18,7523
  7de categorie 19,4755
  Categorie A 18,0206
  Categorie B 18,7523
  Categorie C 19,2054
  Categorie D 19,6618
  Categorie E 20,3886
  Categorie F 20,8153
  Categorie G 21,2441
  Categorie h 21,6707

  1.2. : Studenten

  75% van het basisuurloon dat overeenstemt met de categorie waarin de jongere tewerkgesteld wordt.