Zoeken:

Paritair Comité 1060100: CEMENTFABRIEKEN

afdrukken
   • Toestand op 22/11/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 06/10/2020 )
   • Indexatie in 10/2020. Basisloon 11/2019 x 1,01030445= 17,1605*107,85/106,75.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd.

    De loonwijzigingen gaan in op de eerste dag van de eerste betalingsperiode van de maand die volgt op de maand waarop het viermaandelijkse indexcijfer betrekking heeft.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 36u

  1.1. : Werknemers

  Categorie Categorieuurlonen
  2de categorie 17,3373
  3de categorie 17,5635
  4de categorie 17,8160
  5de categorie 18,2100
  6de categorie 18,6005
  7de categorie 19,3178
  Categorie A 17,8747
  Categorie B 18,6005
  Categorie C 19,0500
  Categorie D 19,5027
  Categorie E 20,2236
  Categorie F 20,6468
  Categorie G 21,0721
  Categorie h 21,4953

  1.2. : Studenten

  75% van het basisuurloon dat overeenstemt met de categorie waarin de jongere tewerkgesteld wordt.