Zoeken:

Paritair Comité 1060100: CEMENTFABRIEKEN

afdrukken
   • Toestand op 25/11/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 16/11/2021 )
   • Indexatie basislonen in 11/2021. Basisloon 11/2019 x 1,03540984= 17,1605*110.53/106,75.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd.

    De loonwijzigingen gaan in op de eerste dag van de eerste betalingsperiode van de maand die volgt op de maand waarop het viermaandelijkse indexcijfer betrekking heeft.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 36u

  1.1. : Werknemers

  Categorie
  2de categorie 17,7682
  3de categorie 18,0000
  4de categorie 18,2587
  5de categorie 18,6625
  6de categorie 19,0627
  7de categorie 19,7979
  Categorie A 18,3189
  Categorie B 19,0627
  Categorie C 19,5234
  Categorie D 19,9873
  Categorie E 20,7261
  Categorie F 21,1598
  Categorie G 21,5958
  Categorie h 22,0295

  1.2. : Studenten

  75% van het basisuurloon dat overeenstemt met de categorie waarin de jongere tewerkgesteld wordt.