Zoeken:

Paritair Comité 1060100: CEMENTFABRIEKEN

afdrukken
   • Toestand op 30/06/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 28/05/2020 )
   • Indexatie in 6/2020. Basisloon 11/2019 x 1,01021077= 17,1605*107,84/106,75.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd.

    De loonwijzigingen gaan in op de eerste dag van de eerste betalingsperiode van de maand die volgt op de maand waarop het viermaandelijkse indexcijfer betrekking heeft.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 36u

  1.1. : Werknemers

  Categorie Categorieuurlonen
  2de categorie 17,3357
  3de categorie 17,5619
  4de categorie 17,8144
  5de categorie 18,2083
  6de categorie 18,5988
  7de categorie 19,3160
  Categorie A 17,8731
  Categorie B 18,5988
  Categorie C 19,0482
  Categorie D 19,5009
  Categorie E 20,2217
  Categorie F 20,6449
  Categorie G 21,0702
  Categorie h 21,4933

  1.2. : Studenten

  75% van het basisuurloon dat overeenstemt met de categorie waarin de jongere tewerkgesteld wordt.