Zoeken:

Paritair Comité 1020601: WITZANDEXPLOITATIES

afdrukken
   • Toestand op 15/09/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 30/04/2020 )
   • Indexatie met 2% in 5/2020.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Voor het witzand is er in de periode 01/02/2019 - 31/01/2021 geen sectorale CAO met indexeringsbepalingen. De indexering van 2% op 01/05/2020 is louter informatief.De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 10206).

   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 37u

  1.1. : Werknemers

  Nieuw aangeworven werknemers ontvangen de eerste 6 maanden 90%
  Na 6 maanden 95%
  Na één jaar ontvangt de werknemer 100% van het functieloon.

  Functie
  Handlanger S.C.R. 19,4240
  Productie S.C.R. 20,3138
  Atelier 1ste cat. S.C.R. 20,3411
  Handlanger Sibelco 20,1778
  Productie Sibelco 21,5780
  Atelier 1ste categorie 21,4777

  1.2. : Studenten

  65% van het S.C.R. handlangersloon.

  Loon
  Minimumuurloon 12,6256

  1.3. : Eigendom- en kuispersoneel

  Functie
  Eigendompersoneel 14,4200
  Kuispersoneel 13,3435