Zoeken:

Paritair Comité 1420300: TERUGWINNING VAN PAPIER

afdrukken
   • Toestand op 08/04/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 26/11/2019 )
   • CAO-loonsverhoging met 1,10 % in 11/2019 voor de minimumlonen en de reële lonen.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. LEEFTIJD : Meerderjarigen

  Klasse
  1A 14,93
  1B 13,87
  2 13,58
  3A 12,17
  3B 12,80
  4A 11,88
  4B 12,17
  5 11,56

  1.2. LEEFTIJD : Jobstudenten

  90 % van het baremaloon van de beroepencategorie waarin de arbeider met een gelijkaardige functie als die van de jobstudent wordt tewerkgesteid