Zoeken:

Paritair Comité 1120000: GARAGEBEDRIJF

afdrukken
   • Toestand op 14/01/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 07/08/2019 )
   • Loonsverhoging met 1,1% in 7/2019.
    De werkelijk betaalde uurlonen die op 1 februari 2019 werden geïndexeerd op basis van het referte-indexcijfer 106,25 (januari 2019), worden op 1 juli 2019 met 1,1 % verhoogd. In afwijking van het eerste lid, kan de beschikbare loon marge van 1,1 % op een alternatieve manier worden ingevuld via een ondernemingsenveloppe.

    Onderhavige schaallonen gelden eveneens voor het garagepersoneel van SPC 14001 en 14005.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

   • Inhoudstafel

 • 1. : Schaallonen

  Bij de stelsels van 38u30, 39u en 40u worden compensatiedagen toegekend.

  Code / Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  38u 38u30 39u 40u
  A.1. 13,01 12,92 12,78 12,50
  A.1.1. 100% 13,60 13,49 13,27 13,01
  A.1.2. 105% 14,28 14,16 13,93 13,66
  A.2. 100% 13,60 13,49 13,27 13,01
  A.2.1. 105% 14,28 14,16 13,93 13,66
  A.2.2. 110% 14,96 14,84 14,60 14,31
  B.1. 110% 14,96 14,84 14,60 14,31
  B.2. 116% 15,78 15,65 15,39 15,09
  C.1. 122% 16,59 16,46 16,19 15,87
  C.2. 128% 17,41 17,27 16,99 16,65
  D.1. 134% 18,22 18,08 17,78 17,43
  D.2. 140% 19,04 18,89 18,58 18,21