Zoeken:

Paritair Comité 3190001: GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

afdrukken
   • Toestand op 15/09/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 25/08/2020 )
   • Basislonen x 1,7410 in 5/2020..
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 319).

    De weergegeven minimumlonen zijn maandlonen. Ze worden bekomen door de jaarlonen door 12 te delen. De uurlonen worden bekomen door de jaarlonen door 1976 te delen. Bijgevolg kunnen de uurlonen berekend worden uit de maandlonen door deze te vermenigvuldigen met 12 en vervolgens te delen door 1976 (mits een beperkte afrondingsfout).
    Bij CAO van 17/12/2001 betreffende de harmonisering van de barema's, de overeenstemming van de functies, het gemiddeld gewaarborgd minimumloon, de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen (62103/CO/319), werden de minimumlonen gelijk gesteld aan die van de Privé-ziekenhuizen (PSC 305.01). Art. 11 bepaalt dat de gelijkstellingen van categorieën, zoals verworven op 31/12/2000, behouden blijven.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden behouden. Er zijn nooit sectorale studentenlonen geweest. Gelet op haar suppletieve aard is de NAR-CAO 50 van toepassing maar enkel voor de werknemers onder de 21 jaar met een studentenovereenkomst.
   • Inhoudstafel

 • 1. MINIMUMLONEN : ZONDER HAARD- OF STANDPLAATSTOELAGE

  1.1. PERSONEEL : OPVOEDEND

  Voor de loonschaal van een Ziekenverzorger zijn er geen cijfers beschikbaar.
  Anciënniteit (in jaren) Loonschalen
  Opvoeder klasse IV (9)(1.26) Opvoeder klasse III, Kinderverzorgster, Familiaal- en sanitair helper, Assistent (ADL) (7)(1.35) Opvoeder klasse II, klasse IIA, klasse IIB (5)(1.43-1.55) Opvoeder klasse I (4)(1.55-1.61-1.77) Hoofdopvoeder (3)(1.55-1.61-1.77+2) Opvoeder-groepschef (2)(1.78s)
  0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 20 jaar 0 anc. = minimum 23 jaar 0 anc. = minimum 23 jaar 0 anc. = minimum 23 jaar
  -18 jaar 1.871,05
  0 anc. 1.968,60 2.095,37 2.225,97 2.412,36 2.587,96 3.110,47
  1 2.124,21 2.250,99 2.395,04 2.587,96 2.665,99 3.233,63
  2 2.144,67 2.271,45 2.395,04 2.587,96 2.665,99 3.233,63
  3 2.165,12 2.291,90 2.434,06 2.665,99 2.744,02 3.323,64
  4 2.185,57 2.312,35 2.434,06 2.665,99 2.744,02 3.323,64
  5 2.206,03 2.332,81 2.486,08 2.744,02 3.127,20 3.413,64
  6 2.226,48 2.353,26 2.486,08 2.744,02 3.127,20 3.413,64
  7 2.246,93 2.373,72 2.822,16 3.127,20 3.206,77 3.503,65
  8 2.267,39 2.394,17 2.822,16 3.127,20 3.259,82 3.503,65
  9 2.287,85 2.414,63 2.901,73 3.206,77 3.339,40 3.593,66
  10 2.368,09 2.494,89 2.954,78 3.259,82 3.339,40 3.646,71
  11 2.392,62 2.519,41 3.034,35 3.339,40 3.418,97 3.736,71
  12 2.417,15 2.543,95 3.034,35 3.339,40 3.418,97 3.736,71
  13 2.441,69 2.568,48 3.113,93 3.418,97 3.498,54 3.826,72
  14 2.466,23 2.593,02 3.113,93 3.418,97 3.772,64 3.826,72
  15 2.490,76 2.617,56 3.193,50 3.498,54 3.852,22 3.916,73
  16 2.515,30 2.642,09 3.193,50 3.772,64 3.852,22 3.916,73
  17 2.539,83 2.666,63 3.273,07 3.852,22 3.931,79 4.006,74
  18 2.564,37 2.691,16 3.273,07 3.852,22 3.931,79 4.006,74
  19 2.588,90 2.715,70 3.352,65 3.931,79 4.011,37 4.096,75
  20 2.613,43 2.740,23 3.352,65 3.931,79 4.011,37 4.096,75
  21 2.637,97 2.764,77 3.432,22 4.011,37 4.090,94 4.186,76
  22 2.662,51 2.789,30 3.432,22 4.011,37 4.090,94 4.186,76
  23 2.687,04 2.813,84 3.511,80 4.090,94 4.170,52 4.276,77
  24 2.711,58 2.838,82 3.511,80 4.090,94 4.170,52 4.276,77
  25 2.736,11 2.863,83 3.591,37 4.170,52 4.250,09 4.366,77
  26 2.760,65 2.888,86 3.591,37 4.170,52 4.250,09 4.366,77
  27 2.785,18 2.913,88 3.670,94 4.250,09 4.250,09 4.456,78
  28 2.809,72 2.938,91 3.670,94 4.250,09 4.250,09 4.456,78
  29 2.834,60 2.963,93 3.670,94 4.250,09 4.250,09 4.456,78
  30 2.834,60 2.963,93 3.670,94 4.250,09 4.250,09 4.456,78
  31 2.834,60 2.963,93 3.670,94 4.250,09 4.250,09 4.456,78

  1.2. PERSONEEL : ADMINISTRATIEF

  Voor de loonschalen van een Kopiist A3 en een Kopiist A2 zijn er geen cijfers beschikbaar.
  Anciënniteit (in jaren) Loonschalen
  Klerk, Klerk-steno-dactylograaf (9)(1.26) Opsteller, Secretaris, Econoom, Boekhouder – 2de klasse (6)(1.39) Gegradueerd econoom, Boekhouder - 1ste klasse, Gegradueerde in een economische, informatica, juridische richting,… (4)(1.55-1.61-1.77) Licentiaat in een economische informatica, juridische richting, secretariaat,… (1)(1.80)
  0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 20 jaar 0 anc. = minimum 23 jaar 0 anc. = minimum 24 jaar
  -18 jaar 1.871,05
  0 anc. 1.968,60 2.147,94 2.412,36 3.248,77
  1 2.124,21 2.317,01 2.587,96 3.407,94
  2 2.144,67 2.317,01 2.587,96 3.407,94
  3 2.165,12 2.356,02 2.665,99 3.550,52
  4 2.185,57 2.356,02 2.665,99 3.550,52
  5 2.206,03 2.408,05 2.744,02 3.693,10
  6 2.226,48 2.408,05 2.744,02 3.693,10
  7 2.246,93 2.512,09 3.127,20 3.835,68
  8 2.267,39 2.512,09 3.127,20 3.835,68
  9 2.287,85 2.616,14 3.206,77 3.978,26
  10 2.368,09 2.668,15 3.259,82 4.031,31
  11 2.392,62 2.759,19 3.339,40 4.173,89
  12 2.417,15 2.759,19 3.339,40 4.173,89
  13 2.441,69 2.850,89 3.418,97 4.316,46
  14 2.466,23 2.850,89 3.418,97 4.316,46
  15 2.490,76 2.943,72 3.498,54 4.459,04
  16 2.515,30 2.943,72 3.772,64 4.459,04
  17 2.539,83 3.036,57 3.852,22 4.601,62
  18 2.564,37 3.036,57 3.852,22 4.601,62
  19 2.588,90 3.129,42 3.931,79 4.744,20
  20 2.613,43 3.129,42 3.931,79 4.744,20
  21 2.637,97 3.222,25 4.011,37 4.886,79
  22 2.662,51 3.222,25 4.011,37 4.886,79
  23 2.687,04 3.315,10 4.090,94 5.029,36
  24 2.711,58 3.315,10 4.090,94 5.029,36
  25 2.736,11 3.407,94 4.170,52 5.029,36
  26 2.760,65 3.407,94 4.170,52 5.029,36
  27 2.785,18 3.500,78 4.250,09 5.029,36
  28 2.809,72 3.500,78 4.250,09 5.029,36
  29 2.834,60 3.593,62 4.250,09 5.029,36
  30 2.834,60 3.593,62 4.250,09 5.029,36
  31 2.834,60 3.593,62 4.250,09 5.029,36

  1.3. PERSONEEL : TECHNISCH

  Voor de loonschalen van het Onderhoudspersoneel (volwassenen in moeilijkheden), het Onderhoudspersoneel (Jeugdzorg), een Klusjesman voor de apparatuur en een Klinisch laboratoriumassistent zijn er geen cijfers beschikbaar.
  Anciënniteit (in jaren) Loonschalen
  Ongeschoolde arbeider (10)(1.22) Geschoolde arbeider (9)(1.26) Ploegbaas (8)(1.40) Elektronisch technicus A2 (5)(1.43-1.55) Elektronisch technicus A1 (4)(1.55-1.61-1.77)
  0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 20 jaar 0 anc. = minimum 23 jaar
  -18 jaar 1.832,20 1.871,05
  0 anc. 1.929,74 1.968,60 2.147,94 2.225,97 2.412,36
  1 2.085,36 2.124,21 2.310,50 2.395,04 2.587,96
  2 2.104,78 2.144,67 2.310,50 2.395,04 2.587,96
  3 2.124,20 2.165,12 2.349,52 2.434,06 2.665,99
  4 2.143,62 2.185,57 2.349,52 2.434,06 2.665,99
  5 2.163,05 2.206,03 2.388,55 2.486,08 2.744,02
  6 2.182,47 2.226,48 2.388,55 2.486,08 2.744,02
  7 2.201,89 2.246,93 2.427,56 2.822,16 3.127,20
  8 2.221,32 2.267,39 2.427,56 2.822,16 3.127,20
  9 2.240,74 2.287,85 2.466,59 2.901,73 3.206,77
  10 2.320,36 2.368,09 2.518,60 2.954,78 3.259,82
  11 2.343,89 2.392,62 2.570,62 3.034,35 3.339,40
  12 2.367,40 2.417,15 2.570,62 3.034,35 3.339,40
  13 2.390,92 2.441,69 2.622,65 3.113,93 3.418,97
  14 2.414,44 2.466,23 2.622,65 3.113,93 3.418,97
  15 2.437,96 2.490,76 2.674,66 3.193,50 3.498,54
  16 2.461,48 2.515,30 2.674,66 3.193,50 3.772,64
  17 2.485,00 2.539,83 2.726,68 3.273,07 3.852,22
  18 2.508,51 2.564,37 2.726,68 3.273,07 3.852,22
  19 2.532,03 2.588,90 2.778,70 3.352,65 3.931,79
  20 2.555,56 2.613,43 2.778,70 3.352,65 3.931,79
  21 2.579,07 2.637,97 2.830,98 3.432,22 4.011,37
  22 2.602,59 2.662,51 2.830,98 3.432,22 4.011,37
  23 2.626,11 2.687,04 2.884,03 3.511,80 4.090,94
  24 2.649,63 2.711,58 2.884,03 3.511,80 4.090,94
  25 2.673,15 2.736,11 2.937,08 3.591,37 4.170,52
  26 2.696,66 2.760,65 2.937,08 3.591,37 4.170,52
  27 2.720,18 2.785,18 2.990,13 3.670,94 4.250,09
  28 2.743,70 2.809,72 2.990,13 3.670,94 4.250,09
  29 2.767,22 2.834,60 3.043,17 3.670,94 4.250,09
  30 2.767,22 2.834,60 3.043,17 3.670,94 4.250,09
  31 2.767,22 2.834,60 3.096,22 3.670,94 4.250,09

  1.4. PERSONEEL : PSYCHOSOCIAAL EN PARAMEDISCH

  Anciënniteit (in jaren) Loonschalen
  Gediplomeerd verpleger (5)(1.43-1.55) Gegradueerd verpleger, Gegradueerde in kinesitherapie, ergotherapie, logopedie…, Heropvoeder psychomoteriek, Maatschappelijk werker, Psychologisch assistent (4)(1.55-1.61-1.77) Licentiaat in kinesitherapie, logopedie, psychologie, pedagogie, sociologie,… (1)(1.80)
  0 anc. = minimum 20 jaar 0 anc. = minimum 23 jaar 0 anc. = minimum 24 jaar
  0 anc. 2.225,97 2.412,36 3.248,77
  1 2.395,04 2.587,96 3.407,94
  2 2.395,04 2.587,96 3.407,94
  3 2.434,06 2.665,99 3.550,52
  4 2.434,06 2.665,99 3.550,52
  5 2.486,08 2.744,02 3.693,10
  6 2.486,08 2.744,02 3.693,10
  7 2.822,16 3.127,20 3.835,68
  8 2.822,16 3.127,20 3.835,68
  9 2.901,73 3.206,77 3.978,26
  10 2.954,78 3.259,82 4.031,31
  11 3.034,35 3.339,40 4.173,89
  12 3.034,35 3.339,40 4.173,89
  13 3.113,93 3.418,97 4.316,46
  14 3.113,93 3.418,97 4.316,46
  15 3.193,50 3.498,54 4.459,04
  16 3.193,50 3.772,64 4.459,04
  17 3.273,07 3.852,22 4.601,62
  18 3.273,07 3.852,22 4.601,62
  19 3.352,65 3.931,79 4.744,20
  20 3.352,65 3.931,79 4.744,20
  21 3.432,22 4.011,37 4.886,79
  22 3.432,22 4.011,37 4.886,79
  23 3.511,80 4.090,94 5.029,36
  24 3.511,80 4.090,94 5.029,36
  25 3.591,37 4.170,52 5.029,36
  26 3.591,37 4.170,52 5.029,36
  27 3.670,94 4.250,09 5.029,36
  28 3.670,94 4.250,09 5.029,36
  29 3.670,94 4.250,09 5.029,36
  30 3.670,94 4.250,09 5.029,36
  31 3.670,94 4.250,09 5.029,36

  1.5. PERSONEEL : MEDISCH

  Anciënniteit (in jaren) Loonschalen
  Huisarts (22)(K5) Specialist (23)(K3)
  0 anc. = minimum 22 jaar 0 anc. = minimum 22 jaar
  0 anc. 3.795,14 3.941,11
  1 3.904,62 4.054,79
  2 4.018,65 4.173,22
  3 4.132,69 4.291,64
  4 4.269,53 4.433,75
  5 4.447,43 4.618,49
  6 4.447,43 4.618,49
  7 4.629,89 4.807,96
  8 4.629,89 4.807,96
  9 4.812,35 4.997,44
  10 4.812,35 4.997,44
  11 5.040,42 5.234,29
  12 5.040,42 5.234,29
  13 5.245,69 5.447,45
  14 5.245,69 5.447,45
  15 5.450,95 5.660,61
  16 5.450,95 5.660,61
  17 5.679,03 5.897,45
  18 5.679,03 5.897,45
  19 5.679,03 5.897,45
  20 5.884,29 6.110,61
  21 5.884,29 6.110,61
  22 6.112,37 6.347,46
  23 6.340,44 6.584,31
  24 6.522,90 6.773,78
  25 6.522,90 6.773,78
  26 6.522,90 6.773,78
  27 6.522,90 6.773,78
  28 6.522,90 6.773,78
  29 6.522,90 6.773,78
  30 6.522,90 6.773,78
  31 6.522,90 6.773,78

  1.6. PERSONEEL : DIRECTIE

  Anciënniteit (in jaren) Loonschalen
  Onderdirecteur klasse II, klasse I, Directeur klasse II (6 tot 29 bedden), klasse I (6 tot 29 bedden), klasse II (30 tot 60 bedden), klasse I (30 tot 60 bedden), klasse II (+ dan 60 bedden), klasse I (+ dan 60 bedden), Coördinator (ADL) (2)(1.78s) Onderdirecteur klasse II, klasse I, Directeur klasse II (6 tot 29 bedden), klasse I (6 tot 29 bedden), klasse II (30 tot 60 bedden), klasse I (30 tot 60 bedden), klasse II (+ dan 60 bedden), klasse I (+ dan 60 bedden), Coördinator (ADL) (1)(1.80)
  0 anc. = minimum 23 jaar 0 anc. = minimum 24 jaar
  0 anc. 3.110,47 3.248,77
  1 3.233,63 3.407,94
  2 3.233,63 3.407,94
  3 3.323,64 3.550,52
  4 3.323,64 3.550,52
  5 3.413,64 3.693,10
  6 3.413,64 3.693,10
  7 3.503,65 3.835,68
  8 3.503,65 3.835,68
  9 3.593,66 3.978,26
  10 3.646,71 4.031,31
  11 3.736,71 4.173,89
  12 3.736,71 4.173,89
  13 3.826,72 4.316,46
  14 3.826,72 4.316,46
  15 3.916,73 4.459,04
  16 3.916,73 4.459,04
  17 4.006,74 4.601,62
  18 4.006,74 4.601,62
  19 4.096,75 4.744,20
  20 4.096,75 4.744,20
  21 4.186,76 4.886,79
  22 4.186,76 4.886,79
  23 4.276,77 5.029,36
  24 4.276,77 5.029,36
  25 4.366,77 5.029,36
  26 4.366,77 5.029,36
  27 4.456,78 5.029,36
  28 4.456,78 5.029,36
  29 4.456,78 5.029,36
  30 4.456,78 5.029,36
  31 4.456,78 5.029,36

  2. MINIMUMLONEN : MET HAARDTOELAGE

  2.1. PERSONEEL : OPVOEDEND

  Voor de loonschaal van een Ziekenverzorger zijn er geen cijfers beschikbaar.
  Anciënniteit (in jaren) Loonschalen
  Opvoeder klasse IV (9)(1.26) Opvoeder klasse III, Kinderverzorgster, Familiaal- en sanitair helper, Assistent (ADL) (7)(1.35) Opvoeder klasse II, klasse IIA, klasse IIB (5)(1.43-1.55) Opvoeder klasse I (4)(1.55-1.61-1.77) Hoofdopvoeder (3)(1.55-1.61-1.77+2) Opvoeder-groepschef (2)(1.78s)
  0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 20 jaar 0 anc. = minimum 23 jaar 0 anc. = minimum 23 jaar 0 anc. = minimum 23 jaar
  -18 jaar 1.975,49
  0 anc. 2.073,04 2.199,81 2.330,41 2.464,58 2.640,18 3.110,47
  1 2.228,65 2.355,43 2.447,26 2.640,18 2.700,16 3.233,63
  2 2.249,11 2.375,89 2.447,26 2.640,18 2.700,16 3.233,63
  3 2.269,56 2.396,34 2.486,28 2.700,16 2.744,02 3.323,64
  4 2.290,01 2.416,79 2.486,28 2.700,16 2.744,02 3.323,64
  5 2.310,47 2.426,64 2.538,30 2.744,02 3.127,20 3.413,64
  6 2.330,92 2.428,17 2.538,30 2.744,02 3.127,20 3.413,64
  7 2.351,37 2.429,71 2.822,16 3.127,20 3.206,77 3.503,65
  8 2.371,83 2.446,39 2.822,16 3.127,20 3.259,82 3.503,65
  9 2.392,29 2.466,85 2.901,73 3.206,77 3.339,40 3.593,66
  10 2.429,29 2.547,11 2.954,78 3.259,82 3.339,40 3.646,71
  11 2.431,13 2.571,63 3.034,35 3.339,40 3.418,97 3.736,71
  12 2.469,37 2.596,17 3.034,35 3.339,40 3.418,97 3.736,71
  13 2.493,91 2.620,70 3.113,93 3.418,97 3.498,54 3.826,72
  14 2.518,45 2.645,24 3.113,93 3.418,97 3.772,64 3.826,72
  15 2.542,98 2.669,78 3.193,50 3.498,54 3.852,22 3.916,73
  16 2.567,52 2.694,31 3.193,50 3.772,64 3.852,22 3.916,73
  17 2.592,05 2.700,20 3.273,07 3.852,22 3.931,79 4.006,74
  18 2.616,59 2.702,04 3.273,07 3.852,22 3.931,79 4.006,74
  19 2.641,12 2.715,70 3.352,65 3.931,79 4.011,37 4.096,75
  20 2.665,65 2.740,23 3.352,65 3.931,79 4.011,37 4.096,75
  21 2.690,19 2.764,77 3.432,22 4.011,37 4.090,94 4.186,76
  22 2.699,90 2.789,30 3.432,22 4.011,37 4.090,94 4.186,76
  23 2.701,73 2.813,84 3.511,80 4.090,94 4.170,52 4.276,77
  24 2.711,58 2.838,82 3.511,80 4.090,94 4.170,52 4.276,77
  25 2.736,11 2.863,83 3.591,37 4.170,52 4.250,09 4.366,77
  26 2.760,65 2.888,86 3.591,37 4.170,52 4.250,09 4.366,77
  27 2.785,18 2.913,88 3.670,94 4.250,09 4.250,09 4.456,78
  28 2.809,72 2.938,91 3.670,94 4.250,09 4.250,09 4.456,78
  29 2.834,60 2.963,93 3.670,94 4.250,09 4.250,09 4.456,78
  30 2.834,60 2.963,93 3.670,94 4.250,09 4.250,09 4.456,78
  31 2.834,60 2.963,93 3.670,94 4.250,09 4.250,09 4.456,78

  2.2. PERSONEEL : ADMINISTRATIEF

  Voor de loonschalen van een Kopiist A3 en een Kopiist A2 zijn er geen cijfers beschikbaar.
  Anciënniteit (in jaren) Loonschalen
  Klerk, Klerk-steno-dactylograaf (9)(1.26) Opsteller, Secretaris, Econoom, Boekhouder – 2de klasse (6)(1.39) Gegradueerd econoom, Boekhouder - 1ste klasse, Gegradueerde in een economische, informatica, juridische richting,… (4)(1.55-1.61-1.77) Licentiaat in een economische informatica, juridische richting, secretariaat,… (1)(1.80)
  0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 20 jaar 0 anc. = minimum 23 jaar 0 anc. = minimum 24 jaar
  -18 jaar 1.975,49
  0 anc. 2.073,04 2.252,38 2.464,58 3.248,77
  1 2.228,65 2.421,45 2.640,18 3.407,94
  2 2.249,11 2.421,45 2.640,18 3.407,94
  3 2.269,56 2.428,37 2.700,16 3.550,52
  4 2.290,01 2.428,37 2.700,16 3.550,52
  5 2.310,47 2.460,27 2.744,02 3.693,10
  6 2.330,92 2.460,27 2.744,02 3.693,10
  7 2.351,37 2.564,31 3.127,20 3.835,68
  8 2.371,83 2.564,31 3.127,20 3.835,68
  9 2.392,29 2.668,36 3.206,77 3.978,26
  10 2.429,29 2.700,31 3.259,82 4.031,31
  11 2.431,13 2.759,19 3.339,40 4.173,89
  12 2.469,37 2.759,19 3.339,40 4.173,89
  13 2.493,91 2.850,89 3.418,97 4.316,46
  14 2.518,45 2.850,89 3.418,97 4.316,46
  15 2.542,98 2.943,72 3.498,54 4.459,04
  16 2.567,52 2.943,72 3.772,64 4.459,04
  17 2.592,05 3.036,57 3.852,22 4.601,62
  18 2.616,59 3.036,57 3.852,22 4.601,62
  19 2.641,12 3.129,42 3.931,79 4.744,20
  20 2.665,65 3.129,42 3.931,79 4.744,20
  21 2.690,19 3.222,25 4.011,37 4.886,79
  22 2.699,90 3.222,25 4.011,37 4.886,79
  23 2.701,73 3.315,10 4.090,94 5.029,36
  24 2.711,58 3.315,10 4.090,94 5.029,36
  25 2.736,11 3.407,94 4.170,52 5.029,36
  26 2.760,65 3.407,94 4.170,52 5.029,36
  27 2.785,18 3.500,78 4.250,09 5.029,36
  28 2.809,72 3.500,78 4.250,09 5.029,36
  29 2.834,60 3.593,62 4.250,09 5.029,36
  30 2.834,60 3.593,62 4.250,09 5.029,36
  31 2.834,60 3.593,62 4.250,09 5.029,36

  2.3. PERSONEEL : TECHNISCH

  Voor de loonschalen van het Onderhoudspersoneel (volwassenen in moeilijkheden), het Onderhoudspersoneel (Jeugdzorg), een Klusjesman voor de apparatuur en een Klinisch laboratoriumassistent zijn er geen cijfers beschikbaar.
  Anciënniteit (in jaren) Loonschalen
  Ongeschoolde arbeider (10)(1.22) Geschoolde arbeider (9)(1.26) Ploegbaas (8)(1.40) Elektronisch technicus A2 (5)(1.43-1.55) Elektronisch technicus A1 (4)(1.55-1.61-1.77)
  0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 20 jaar 0 anc. = minimum 23 jaar
  -18 jaar 1.936,64 1.975,49
  0 anc. 2.034,18 2.073,04 2.252,38 2.330,41 2.464,58
  1 2.189,80 2.228,65 2.414,94 2.447,26 2.640,18
  2 2.209,22 2.249,11 2.414,94 2.447,26 2.640,18
  3 2.228,64 2.269,56 2.427,89 2.486,28 2.700,16
  4 2.248,06 2.290,01 2.427,89 2.486,28 2.700,16
  5 2.267,49 2.310,47 2.440,77 2.538,30 2.744,02
  6 2.286,91 2.330,92 2.440,77 2.538,30 2.744,02
  7 2.306,33 2.351,37 2.479,78 2.822,16 3.127,20
  8 2.325,76 2.371,83 2.479,78 2.822,16 3.127,20
  9 2.345,18 2.392,29 2.518,81 2.901,73 3.206,77
  10 2.424,80 2.429,29 2.570,82 2.954,78 3.259,82
  11 2.427,47 2.431,13 2.622,84 3.034,35 3.339,40
  12 2.429,23 2.469,37 2.622,84 3.034,35 3.339,40
  13 2.443,14 2.493,91 2.674,87 3.113,93 3.418,97
  14 2.466,66 2.518,45 2.674,87 3.113,93 3.418,97
  15 2.490,18 2.542,98 2.700,80 3.193,50 3.498,54
  16 2.513,70 2.567,52 2.700,80 3.193,50 3.772,64
  17 2.537,22 2.592,05 2.726,68 3.273,07 3.852,22
  18 2.560,73 2.616,59 2.726,68 3.273,07 3.852,22
  19 2.584,25 2.641,12 2.778,70 3.352,65 3.931,79
  20 2.607,78 2.665,65 2.778,70 3.352,65 3.931,79
  21 2.631,29 2.690,19 2.830,98 3.432,22 4.011,37
  22 2.654,81 2.699,90 2.830,98 3.432,22 4.011,37
  23 2.678,33 2.701,73 2.884,03 3.511,80 4.090,94
  24 2.698,93 2.711,58 2.884,03 3.511,80 4.090,94
  25 2.700,69 2.736,11 2.937,08 3.591,37 4.170,52
  26 2.702,45 2.760,65 2.937,08 3.591,37 4.170,52
  27 2.720,18 2.785,18 2.990,13 3.670,94 4.250,09
  28 2.743,70 2.809,72 2.990,13 3.670,94 4.250,09
  29 2.767,22 2.834,60 3.043,17 3.670,94 4.250,09
  30 2.767,22 2.834,60 3.043,17 3.670,94 4.250,09
  31 2.767,22 2.834,60 3.096,22 3.670,94 4.250,09

  2.4. PERSONEEL : PSYCHOSOCIAAL EN PARAMEDISCH

  Anciënniteit (in jaren) Loonschalen
  Gediplomeerd verpleger (5)(1.43-1.55) Gegradueerd verpleger, Gegradueerde in kinesitherapie, ergotherapie, logopedie…, Heropvoeder psychomoteriek, Maatschappelijk werker, Psychologisch assistent (4)(1.55-1.61-1.77) Licentiaat in kinesitherapie, logopedie, psychologie, pedagogie, sociologie,… (1)(1.80)
  0 anc. = minimum 20 jaar 0 anc. = minimum 23 jaar 0 anc. = minimum 24 jaar
  0 anc. 2.330,41 2.464,58 3.248,77
  1 2.447,26 2.640,18 3.407,94
  2 2.447,26 2.640,18 3.407,94
  3 2.486,28 2.700,16 3.550,52
  4 2.486,28 2.700,16 3.550,52
  5 2.538,30 2.744,02 3.693,10
  6 2.538,30 2.744,02 3.693,10
  7 2.822,16 3.127,20 3.835,68
  8 2.822,16 3.127,20 3.835,68
  9 2.901,73 3.206,77 3.978,26
  10 2.954,78 3.259,82 4.031,31
  11 3.034,35 3.339,40 4.173,89
  12 3.034,35 3.339,40 4.173,89
  13 3.113,93 3.418,97 4.316,46
  14 3.113,93 3.418,97 4.316,46
  15 3.193,50 3.498,54 4.459,04
  16 3.193,50 3.772,64 4.459,04
  17 3.273,07 3.852,22 4.601,62
  18 3.273,07 3.852,22 4.601,62
  19 3.352,65 3.931,79 4.744,20
  20 3.352,65 3.931,79 4.744,20
  21 3.432,22 4.011,37 4.886,79
  22 3.432,22 4.011,37 4.886,79
  23 3.511,80 4.090,94 5.029,36
  24 3.511,80 4.090,94 5.029,36
  25 3.591,37 4.170,52 5.029,36
  26 3.591,37 4.170,52 5.029,36
  27 3.670,94 4.250,09 5.029,36
  28 3.670,94 4.250,09 5.029,36
  29 3.670,94 4.250,09 5.029,36
  30 3.670,94 4.250,09 5.029,36
  31 3.670,94 4.250,09 5.029,36

  2.5. PERSONEEL : MEDISCH

  Anciënniteit (in jaren) Loonschalen
  Huisarts (22)(K5) Specialist (23)(K3)
  0 anc. = minimum 22 jaar 0 anc. = minimum 22 jaar
  0 anc. 3.795,14 3.941,11
  1 3.904,62 4.054,79
  2 4.018,65 4.173,22
  3 4.132,69 4.291,64
  4 4.269,53 4.433,75
  5 4.447,43 4.618,49
  6 4.447,43 4.618,49
  7 4.629,89 4.807,96
  8 4.629,89 4.807,96
  9 4.812,35 4.997,44
  10 4.812,35 4.997,44
  11 5.040,42 5.234,29
  12 5.040,42 5.234,29
  13 5.245,69 5.447,45
  14 5.245,69 5.447,45
  15 5.450,95 5.660,61
  16 5.450,95 5.660,61
  17 5.679,03 5.897,45
  18 5.679,03 5.897,45
  19 5.679,03 5.897,45
  20 5.884,29 6.110,61
  21 5.884,29 6.110,61
  22 6.112,37 6.347,46
  23 6.340,44 6.584,31
  24 6.522,90 6.773,78
  25 6.522,90 6.773,78
  26 6.522,90 6.773,78
  27 6.522,90 6.773,78
  28 6.522,90 6.773,78
  29 6.522,90 6.773,78
  30 6.522,90 6.773,78
  31 6.522,90 6.773,78

  2.6. PERSONEEL : DIRECTIE

  Anciënniteit (in jaren) Loonschalen
  Onderdirecteur klasse II, klasse I, Directeur klasse II (6 tot 29 bedden), klasse I (6 tot 29 bedden), klasse II (30 tot 60 bedden), klasse I (30 tot 60 bedden), klasse II (+ dan 60 bedden), klasse I (+ dan 60 bedden), Coördinator (ADL) (2)(1.78s) Onderdirecteur klasse II, klasse I, Directeur klasse II (6 tot 29 bedden), klasse I (6 tot 29 bedden), klasse II (30 tot 60 bedden), klasse I (30 tot 60 bedden), klasse II (+ dan 60 bedden), klasse I (+ dan 60 bedden), Coördinator (ADL) (1)(1.80)
  0 anc. = minimum 23 jaar 0 anc. = minimum 24 jaar
  0 anc. 3.110,47 3.248,77
  1 3.233,63 3.407,94
  2 3.233,63 3.407,94
  3 3.323,64 3.550,52
  4 3.323,64 3.550,52
  5 3.413,64 3.693,10
  6 3.413,64 3.693,10
  7 3.503,65 3.835,68
  8 3.503,65 3.835,68
  9 3.593,66 3.978,26
  10 3.646,71 4.031,31
  11 3.736,71 4.173,89
  12 3.736,71 4.173,89
  13 3.826,72 4.316,46
  14 3.826,72 4.316,46
  15 3.916,73 4.459,04
  16 3.916,73 4.459,04
  17 4.006,74 4.601,62
  18 4.006,74 4.601,62
  19 4.096,75 4.744,20
  20 4.096,75 4.744,20
  21 4.186,76 4.886,79
  22 4.186,76 4.886,79
  23 4.276,77 5.029,36
  24 4.276,77 5.029,36
  25 4.366,77 5.029,36
  26 4.366,77 5.029,36
  27 4.456,78 5.029,36
  28 4.456,78 5.029,36
  29 4.456,78 5.029,36
  30 4.456,78 5.029,36
  31 4.456,78 5.029,36

  3. MINIMUMLONEN : MET STANDPLAATSTOELAGE

  3.1. PERSONEEL : OPVOEDEND

  Voor de loonschaal van een Ziekenverzorger zijn er geen cijfers beschikbaar.
  Anciënniteit (in jaren) Loonschalen
  Opvoeder klasse IV (9)(1.26) Opvoeder klasse III, Kinderverzorgster, Familiaal- en sanitair helper, Assistent (ADL) (7)(1.35) Opvoeder klasse II, klasse IIA, klasse IIB (5)(1.43-1.55) Opvoeder klasse I (4)(1.55-1.61-1.77) Hoofdopvoeder (3)(1.55-1.61-1.77+2) Opvoeder-groepschef (2)(1.78s)
  0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 20 jaar 0 anc. = minimum 23 jaar 0 anc. = minimum 23 jaar 0 anc. = minimum 23 jaar
  -18 jaar 1.923,27
  0 anc. 2.020,82 2.147,59 2.278,19 2.438,47 2.614,07 3.110,47
  1 2.176,43 2.303,21 2.421,15 2.614,07 2.674,05 3.233,63
  2 2.196,89 2.323,67 2.421,15 2.614,07 2.674,05 3.233,63
  3 2.217,34 2.344,12 2.460,17 2.674,05 2.744,02 3.323,64
  4 2.237,79 2.364,57 2.460,17 2.674,05 2.744,02 3.323,64
  5 2.258,25 2.358,96 2.512,19 2.744,02 3.127,20 3.413,64
  6 2.278,70 2.379,37 2.512,19 2.744,02 3.127,20 3.413,64
  7 2.299,15 2.399,83 2.822,16 3.127,20 3.206,77 3.503,65
  8 2.319,61 2.420,28 2.822,16 3.127,20 3.259,82 3.503,65
  9 2.340,07 2.440,74 2.901,73 3.206,77 3.339,40 3.593,66
  10 2.394,20 2.521,00 2.954,78 3.259,82 3.339,40 3.646,71
  11 2.418,73 2.545,52 3.034,35 3.339,40 3.418,97 3.736,71
  12 2.443,26 2.570,06 3.034,35 3.339,40 3.418,97 3.736,71
  13 2.467,80 2.594,59 3.113,93 3.418,97 3.498,54 3.826,72
  14 2.492,34 2.619,13 3.113,93 3.418,97 3.772,64 3.826,72
  15 2.516,87 2.643,67 3.193,50 3.498,54 3.852,22 3.916,73
  16 2.541,41 2.668,20 3.193,50 3.772,64 3.852,22 3.916,73
  17 2.565,94 2.674,09 3.273,07 3.852,22 3.931,79 4.006,74
  18 2.590,48 2.691,16 3.273,07 3.852,22 3.931,79 4.006,74
  19 2.615,01 2.715,70 3.352,65 3.931,79 4.011,37 4.096,75
  20 2.639,54 2.740,23 3.352,65 3.931,79 4.011,37 4.096,75
  21 2.664,08 2.764,77 3.432,22 4.011,37 4.090,94 4.186,76
  22 2.673,79 2.789,30 3.432,22 4.011,37 4.090,94 4.186,76
  23 2.687,04 2.813,84 3.511,80 4.090,94 4.170,52 4.276,77
  24 2.711,58 2.838,82 3.511,80 4.090,94 4.170,52 4.276,77
  25 2.736,11 2.863,83 3.591,37 4.170,52 4.250,09 4.366,77
  26 2.760,65 2.888,86 3.591,37 4.170,52 4.250,09 4.366,77
  27 2.785,18 2.913,88 3.670,94 4.250,09 4.250,09 4.456,78
  28 2.809,72 2.938,91 3.670,94 4.250,09 4.250,09 4.456,78
  29 2.834,60 2.963,93 3.670,94 4.250,09 4.250,09 4.456,78
  30 2.834,60 2.963,93 3.670,94 4.250,09 4.250,09 4.456,78
  31 2.834,60 2.963,93 3.670,94 4.250,09 4.250,09 4.456,78

  3.2. PERSONEEL : ADMINISTRATIEF

  Voor de loonschalen van een Kopiist A3 en een Kopiist A2 zijn er geen cijfers beschikbaar.
  Anciënniteit (in jaren) Loonschalen
  Klerk, Klerk-steno-dactylograaf (9)(1.26) Opsteller, Secretaris, Econoom, Boekhouder – 2de klasse (6)(1.39) Gegradueerd econoom, Boekhouder - 1ste klasse, Gegradueerde in een economische, informatica, juridische richting,… (4)(1.55-1.61-1.77) Licentiaat in een economische informatica, juridische richting, secretariaat,… (1)(1.80)
  0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 20 jaar 0 anc. = minimum 23 jaar 0 anc. = minimum 24 jaar
  -18 jaar 1.923,27
  0 anc. 2.020,82 2.200,16 2.438,47 3.248,77
  1 2.176,43 2.369,23 2.614,07 3.407,94
  2 2.196,89 2.369,23 2.614,07 3.407,94
  3 2.217,34 2.382,13 2.674,05 3.550,52
  4 2.237,79 2.382,13 2.674,05 3.550,52
  5 2.258,25 2.434,16 2.744,02 3.693,10
  6 2.278,70 2.434,16 2.744,02 3.693,10
  7 2.299,15 2.538,20 3.127,20 3.835,68
  8 2.319,61 2.538,20 3.127,20 3.835,68
  9 2.340,07 2.642,25 3.206,77 3.978,26
  10 2.394,20 2.674,20 3.259,82 4.031,31
  11 2.418,73 2.759,19 3.339,40 4.173,89
  12 2.443,26 2.759,19 3.339,40 4.173,89
  13 2.467,80 2.850,89 3.418,97 4.316,46
  14 2.492,34 2.850,89 3.418,97 4.316,46
  15 2.516,87 2.943,72 3.498,54 4.459,04
  16 2.541,41 2.943,72 3.772,64 4.459,04
  17 2.565,94 3.036,57 3.852,22 4.601,62
  18 2.590,48 3.036,57 3.852,22 4.601,62
  19 2.615,01 3.129,42 3.931,79 4.744,20
  20 2.639,54 3.129,42 3.931,79 4.744,20
  21 2.664,08 3.222,25 4.011,37 4.886,79
  22 2.673,79 3.222,25 4.011,37 4.886,79
  23 2.687,04 3.315,10 4.090,94 5.029,36
  24 2.711,58 3.315,10 4.090,94 5.029,36
  25 2.736,11 3.407,94 4.170,52 5.029,36
  26 2.760,65 3.407,94 4.170,52 5.029,36
  27 2.785,18 3.500,78 4.250,09 5.029,36
  28 2.809,72 3.500,78 4.250,09 5.029,36
  29 2.834,60 3.593,62 4.250,09 5.029,36
  30 2.834,60 3.593,62 4.250,09 5.029,36
  31 2.834,60 3.593,62 4.250,09 5.029,36

  3.3. PERSONEEL : TECHNISCH

  Voor de loonschalen van het Onderhoudspersoneel (volwassenen in moeilijkheden), het Onderhoudspersoneel (Jeugdzorg), een Klusjesman voor de apparatuur en een Klinisch laboratoriumassistent zijn er geen cijfers beschikbaar.
  Anciënniteit (in jaren) Loonschalen
  Ongeschoolde arbeider (10)(1.22) Geschoolde arbeider (9)(1.26) Ploegbaas (8)(1.40) Elektronisch technicus A2 (5)(1.43-1.55) Elektronisch technicus A1 (4)(1.55-1.61-1.77)
  0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 18 jaar 0 anc. = minimum 20 jaar 0 anc. = minimum 23 jaar
  -18 jaar 1.884,42 1.923,27
  0 anc. 1.981,96 2.020,82 2.200,16 2.278,19 2.438,47
  1 2.137,58 2.176,43 2.362,72 2.421,15 2.614,07
  2 2.157,00 2.196,89 2.362,72 2.421,15 2.614,07
  3 2.176,42 2.217,34 2.375,67 2.460,17 2.674,05
  4 2.195,84 2.237,79 2.375,67 2.460,17 2.674,05
  5 2.215,27 2.258,25 2.414,66 2.512,19 2.744,02
  6 2.234,69 2.278,70 2.414,66 2.512,19 2.744,02
  7 2.254,11 2.299,15 2.453,67 2.822,16 3.127,20
  8 2.273,54 2.319,61 2.453,67 2.822,16 3.127,20
  9 2.292,96 2.340,07 2.492,70 2.901,73 3.206,77
  10 2.372,58 2.394,20 2.544,71 2.954,78 3.259,82
  11 2.375,25 2.418,73 2.596,73 3.034,35 3.339,40
  12 2.393,51 2.443,26 2.596,73 3.034,35 3.339,40
  13 2.417,03 2.467,80 2.648,76 3.113,93 3.418,97
  14 2.440,55 2.492,34 2.648,76 3.113,93 3.418,97
  15 2.464,07 2.516,87 2.674,69 3.193,50 3.498,54
  16 2.487,59 2.541,41 2.674,69 3.193,50 3.772,64
  17 2.511,11 2.565,94 2.726,68 3.273,07 3.852,22
  18 2.534,62 2.590,48 2.726,68 3.273,07 3.852,22
  19 2.558,14 2.615,01 2.778,70 3.352,65 3.931,79
  20 2.581,67 2.639,54 2.778,70 3.352,65 3.931,79
  21 2.605,18 2.664,08 2.830,98 3.432,22 4.011,37
  22 2.628,70 2.673,79 2.830,98 3.432,22 4.011,37
  23 2.652,22 2.687,04 2.884,03 3.511,80 4.090,94
  24 2.672,82 2.711,58 2.884,03 3.511,80 4.090,94
  25 2.674,58 2.736,11 2.937,08 3.591,37 4.170,52
  26 2.696,66 2.760,65 2.937,08 3.591,37 4.170,52
  27 2.720,18 2.785,18 2.990,13 3.670,94 4.250,09
  28 2.743,70 2.809,72 2.990,13 3.670,94 4.250,09
  29 2.767,22 2.834,60 3.043,17 3.670,94 4.250,09
  30 2.767,22 2.834,60 3.043,17 3.670,94 4.250,09
  31 2.767,22 2.834,60 3.096,22 3.670,94 4.250,09

  3.4. PERSONEEL : PSYCHOSOCIAAL EN PARAMEDISCH

  Anciënniteit (in jaren) Loonschalen
  Gediplomeerd verpleger (5)(1.43-1.55) Gegradueerd verpleger, Gegradueerde in kinesitherapie, ergotherapie, logopedie…, Heropvoeder psychomoteriek, Maatschappelijk werker, Psychologisch assistent (4)(1.55-1.61-1.77) Licentiaat in kinesitherapie, logopedie, psychologie, pedagogie, sociologie,… (1)(1.80)
  0 anc. = minimum 20 jaar 0 anc. = minimum 23 jaar 0 anc. = minimum 24 jaar
  0 anc. 2.278,19 2.438,47 3.248,77
  1 2.421,15 2.614,07 3.407,94
  2 2.421,15 2.614,07 3.407,94
  3 2.460,17 2.674,05 3.550,52
  4 2.460,17 2.674,05 3.550,52
  5 2.512,19 2.744,02 3.693,10
  6 2.512,19 2.744,02 3.693,10
  7 2.822,16 3.127,20 3.835,68
  8 2.822,16 3.127,20 3.835,68
  9 2.901,73 3.206,77 3.978,26
  10 2.954,78 3.259,82 4.031,31
  11 3.034,35 3.339,40 4.173,89
  12 3.034,35 3.339,40 4.173,89
  13 3.113,93 3.418,97 4.316,46
  14 3.113,93 3.418,97 4.316,46
  15 3.193,50 3.498,54 4.459,04
  16 3.193,50 3.772,64 4.459,04
  17 3.273,07 3.852,22 4.601,62
  18 3.273,07 3.852,22 4.601,62
  19 3.352,65 3.931,79 4.744,20
  20 3.352,65 3.931,79 4.744,20
  21 3.432,22 4.011,37 4.886,79
  22 3.432,22 4.011,37 4.886,79
  23 3.511,80 4.090,94 5.029,36
  24 3.511,80 4.090,94 5.029,36
  25 3.591,37 4.170,52 5.029,36
  26 3.591,37 4.170,52 5.029,36
  27 3.670,94 4.250,09 5.029,36
  28 3.670,94 4.250,09 5.029,36
  29 3.670,94 4.250,09 5.029,36
  30 3.670,94 4.250,09 5.029,36
  31 3.670,94 4.250,09 5.029,36

  3.5. PERSONEEL : MEDISCH

  Anciënniteit (in jaren) Loonschalen
  Huisarts (22)(K5) Specialist (23)(K3)
  0 anc. = minimum 22 jaar 0 anc. = minimum 22 jaar
  0 anc. 3.795,14 3.941,11
  1 3.904,62 4.054,79
  2 4.018,65 4.173,22
  3 4.132,69 4.291,64
  4 4.269,53 4.433,75
  5 4.447,43 4.618,49
  6 4.447,43 4.618,49
  7 4.629,89 4.807,96
  8 4.629,89 4.807,96
  9 4.812,35 4.997,44
  10 4.812,35 4.997,44
  11 5.040,42 5.234,29
  12 5.040,42 5.234,29
  13 5.245,69 5.447,45
  14 5.245,69 5.447,45
  15 5.450,95 5.660,61
  16 5.450,95 5.660,61
  17 5.679,03 5.897,45
  18 5.679,03 5.897,45
  19 5.679,03 5.897,45
  20 5.884,29 6.110,61
  21 5.884,29 6.110,61
  22 6.112,37 6.347,46
  23 6.340,44 6.584,31
  24 6.522,90 6.773,78
  25 6.522,90 6.773,78
  26 6.522,90 6.773,78
  27 6.522,90 6.773,78
  28 6.522,90 6.773,78
  29 6.522,90 6.773,78
  30 6.522,90 6.773,78
  31 6.522,90 6.773,78

  3.6. PERSONEEL : DIRECTIE

  Anciënniteit (in jaren) Loonschalen
  Onderdirecteur klasse II, klasse I, Directeur klasse II (6 tot 29 bedden), klasse I (6 tot 29 bedden), klasse II (30 tot 60 bedden), klasse I (30 tot 60 bedden), klasse II (+ dan 60 bedden), klasse I (+ dan 60 bedden), Coördinator (ADL) (2)(1.78s) Onderdirecteur klasse II, klasse I, Directeur klasse II (6 tot 29 bedden), klasse I (6 tot 29 bedden), klasse II (30 tot 60 bedden), klasse I (30 tot 60 bedden), klasse II (+ dan 60 bedden), klasse I (+ dan 60 bedden), Coördinator (ADL) (1)(1.80)
  0 anc. = minimum 23 jaar 0 anc. = minimum 24 jaar
  0 anc. 3.110,47 3.248,77
  1 3.233,63 3.407,94
  2 3.233,63 3.407,94
  3 3.323,64 3.550,52
  4 3.323,64 3.550,52
  5 3.413,64 3.693,10
  6 3.413,64 3.693,10
  7 3.503,65 3.835,68
  8 3.503,65 3.835,68
  9 3.593,66 3.978,26
  10 3.646,71 4.031,31
  11 3.736,71 4.173,89
  12 3.736,71 4.173,89
  13 3.826,72 4.316,46
  14 3.826,72 4.316,46
  15 3.916,73 4.459,04
  16 3.916,73 4.459,04
  17 4.006,74 4.601,62
  18 4.006,74 4.601,62
  19 4.096,75 4.744,20
  20 4.096,75 4.744,20
  21 4.186,76 4.886,79
  22 4.186,76 4.886,79
  23 4.276,77 5.029,36
  24 4.276,77 5.029,36
  25 4.366,77 5.029,36
  26 4.366,77 5.029,36
  27 4.456,78 5.029,36
  28 4.456,78 5.029,36
  29 4.456,78 5.029,36
  30 4.456,78 5.029,36
  31 4.456,78 5.029,36

  4. MINIMUMLONEN : MINIMUM GEWAARBORGD LOON

  Leeftijd Per
  maand uur
  21 1.866,3200 11,3339