Zoeken:

Paritair Comité 3190200: OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

afdrukken
      • Toestand op 01/01/2008 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 02/08/2018 )
      • Zie Sub-sectoren 3190211 t/m 3190240. Het document betreffende het bevoegdheidsdomein is hier consulteerbaar.