Zoeken:

Paritair Comité 1110001: METAALVERWERKINGSONDERNEMINGEN - NATIONAAL

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 01/07/2021 )
   • Indexatie met 0.79% in 7/2021. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
    De ondernemingen kunnen op 1 juli 2019 de beschikbare maximale loonmarge van 1,1% van de loonmassa op een bedrijfsspecifieke manier invullen via een overdraagbare ondernemingsenveloppe. De effectieve en de baremieke bruto uurlonen van de arbeiders worden verhoogd met 1,1 % op 1 juli 2019 indien het overleg op ondernemingsvlak tegen 30 september 2019 of de later overeengekomen datum niet uitmondt in een collectieve arbeidsovereenkomst of bij gebrek aan goedkeuring door het paritair comité van het voorstel van bedrijfsspecifieke besteding.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 111).
    Naast het "nationale" minimumloon zijn er regionale minimumlonen, dewelke opgenomen zijn in de andere Paritaire Subcomités van PC 111. Voor het regionaal barema is de provincie van de exploitatiezetel bepalend. De minimumlonen van de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren zijn opgenomen in PSC 1110030.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

 • 1. : GEWAARBORGDE MINIMUMLOON voor werklieden die een normaal rendement bereiken (alle productiepremies inbegrepen)

  Uurstelsel (op weekbasis)
  38u 12,5192