Gelieve er nota van te nemen dat er momenteel een achterstand is in de bijwerking van de Databank minimumlonen.
De bevoegde directie zal zo spoedig mogelijk proberen deze achterstand weg te werken.

Paritair Comité 1110001: METAALVERWERKINGSONDERNEMINGEN

afdrukken
   • Inwerkingtreding 01/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 06/07/2022 )
   • Loonsverhoging in 01/2022 minimumuurloon tot 13€. Verhoging 0,4% voor de reële lonen
    Indien voor 30 juni 2017 geen ondernemingsoverleg wordt aangegaan omtrent de enveloppe of indien het overleg op ondernemingsvlak tegen 30 juni 2017 of in voorkomend geval tegen 30 september 2017 niet uitmondt in een collectieve arbeidsovereenkomst, worden vanaf 1 juli 2017 de effectieve en de baremieke bruto uurlonen van de arbeiders verhoogd met 1,1 %, evenals de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies, tenzij hierover op ondernemingsvlak andersluidende conventionele afspraken bestaan.

    Indexatie met 1,69% in 07/2017. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De CAO-verhoging wordt toegepast voor de indexatie.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 111).
    Naast het "nationale" minimumloon zijn er regionale minimumlonen. Voor het regionaal barema is de provincie van de exploitatiezetel bepalend. De minimumlonen van de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren zijn opgenomen in PSC 1110030.

    De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/01/2012 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen (het is eventueel nog van toepassing voor de studenten). NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

   • Inhoudstafel

 • 1. : GEWAARBORGDE MINIMUMLONEN

  1.1. REGIO : NATIONAAL

  Uurstelsel (op weekbasis)
  38u 13

  1.2. REGIO : BRABANT

  Voor de bedragen vóór situtatie 01/01/2022 wordt verwezen naar het paritair comité 1110002.
  Uurstelsel (op weekbasis)
  38u 13,00
  39u 12,67
  40u 12,35

  1.3. REGIO : WEST-VLAANDEREN

  Voor de bedragen vóór situtatie 01/01/2022 wordt verwezen naar het paritair comité 1110003.
  Klasse Uurstelsel (op weekbasis)
  38u
  1 13,3012
  2 13,5873
  3 13,7579
  4 13,9864
  5 14,2155
  6 14,5586
  7 14,9008
  8 15,3577
  9 15,6995
  10 16,1002
  11 16,5001

  1.4. REGIO : OOST-VLANDEREN

  Voor de bedragen vóór situtatie 01/01/2022 wordt verwezen naar het paritair comité 1110004.
  Klasse Uurstelsel (op weekbasis)
  38u
  1 13,3593
  2 13,6465
  3 13,8185
  4 14,0481
  5 14,2780
  6 14,6219
  7 14,9663
  8 15,4260
  9 15,7694
  10 16,1718
  11 16,5726

  1.5. REGIO : ANTWERPEN

  Voor de bedragen vóór situtatie 01/01/2022 wordt verwezen naar het paritair comité 1110005.
  Uurstelsel (op weekbasis)
  38u 13,1906

  1.6. REGIO : LIMBURG

  Voor de bedragen vóór situtatie 01/01/2022 wordt verwezen naar het paritair comité 1110006.
  Uurstelsel (op weekbasis)
  38u 13

  1.7. REGIO : LUIK-LUXEMBURG

  Voor de bedragen vóór situtatie 01/01/2022 wordt verwezen naar het paritair comité 1110007.
  Uurstelsel (op weekbasis) Anciënniteit in de onderneming (maanden)
  < 6 >= 6
  36u 13,7222 13,8888
  37u 13,3514 13,5134
  38u 13,0000 13,1578
  39u 12,6667 12,8204
  40u 12,3500 12,4999

  1.8. REGIO : NAMUR

  Voor de bedragen vóór situtatie 01/01/2022 wordt verwezen naar het paritair comité 1110008.
  Uurstelsel (op weekbasis)
  38u 13

  1.9. REGIO : HENEGOUWEN

  Voor de bedragen vóór situtatie 01/01/2022 wordt verwezen naar het paritair comité 1110009.
  Anciënniteit in de onderneming (maanden) Uurstelsel (op weekbasis)
  38u
  0 13,000
  6 13,052