Paritair Comité 2250220: INRICHTINGEN VAN HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

De loonbarema's van dit Paritair Comité zijn momenteel nog niet beschikbaar.