Zoeken:

Paritair Comité 3180200: DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

afdrukken
   • Toestand op 15/09/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 21/08/2018 )
   • Het loonbarema is nog niet beschikbaar. De documenten betreffende het bevoegdheidsdomein en andere loongegevens zijn wel consulteerbaar.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen geweest. Anderzijds is het barema beperkt tot de werknemers boven de vermelde aanvangsleeftijd. Gelet op haar suppletieve aard is de NAR-CAO 50 van toepassing.