Zoeken:

Paritair Comité 3010100: HAVEN VAN ANTWERPEN, 'NATIONAAL PC DER HAVEN VAN ANTWERPEN' GENAAMD

afdrukken
 • 1. CONTINGENT : ALGEMEEN

  Containerschadevaststellers (CSV) en Containermarkeerders in Vast Dienstverband (CMA/VD) mogen in volgende afwijkende uurregeling tewerkgesteld worden: 10u00 tot 14u00 en van 14u30 tot 17u45. De Containerschadevaststellers hebben in dat geval recht op het dagshiftloon tot 15u45 (5 uur 15 minuten) en vanaf 15u45 (2 uur) op het namiddagshiftloon.
  Kaderpersoneel zijn de volgende categorieën : Foreman (F), Ceelbaas (C), Conterbaas (CB), Assistent-Chef-Markeerder (ACM), Chef-Markeerder (CM), Foreman-Kuiper (FK), Ceelbaas-Kuiper (CK). Kaderleden die in een niet-leidinggevende functie tewerkgesteld zijn, behouden het recht op het loon van hun beroepscategorie.
  De Ceelbazen (C), Ceelbazen-Kuiper (CK) en Chef-Markeerders (CM) hebben voor de eerste 5 werkdagen van de week recht op het loon van de beroepscategorie waartoe zij behoren, behoudens voor de weken waarin zij vakantie nemen. De Forelieden (F), Forelieden-Kuiper (FK), Assistent-Chef-Markeerders (ACM) en Conterbazen (CB) hebben voor 4 van de eerste 5 dagen van de week recht op het loon van de beroepscategorie waartoe zij behoren, behoudens voor de weken waarin zij vakantie nemen.
  Voor Forelieden (F) tewerkgesteld aan de behandeling van ertsen, wordt het loon verhoogd met de bijzondere toeslag welke uitgekeerd wordt aan de Havenarbeiders Algemeen werk (HA). De Foreman (F) heeft recht op de toeslagen welke worden toegekend aan de arbeiders van zijn ploeg.
  Voor Ceelbazen (C) tewerkgesteld aan de behandeling van ertsen, wordt het loon verhoogd met de bijzondere toeslag welke uitgekeerd wordt aan de Havenarbeiders Algemeen werk (HA).

  Overwerk wordt betaald pro rata per uur, op basis van het loon der respectieve shift met een verhoging van 50%. Voor overwerk dat wegens overmacht langer dan 2 uren duurt, wordt voor de havenarbeiders het loon van de lopende shift betaald.

  Voor iedere gepresteerde shift ontvangen de havenarbeiders een forfaitaire Vaste premie van 5,28 euro.

  De vergoeding voor betaalde feestdagen is gelijk aan het dagshiftloon van de beroepscategorie, uitgenomen voor de volgende beroepscategorieën : Havenarbeider Algemeen werk (HA), Kuiper (K) en Markeerder (MA) : dagshiftloon + 3,08 euro (jaarlijks op 1 januari aangepast volgens de aanpassing van de loontoeslagen); Dokautovoerder (DA), Dokautovoerder-Kraanman (DAK), Walkraanman (WK), Walkraanman/Speciale Tuigen (WK/ST) en Dokautovoerder-Kraanman/Speciale Tuigen (DAK/ST) : dagshiftloon + 4,70 euro (walking time).

  1.1. WERK : ALGEMEEN

  1.1.1. SHIFT : DAG (08u00 tot 12u00 en 12u30 tot 15u45)

  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Shiftloon/7,25 Uurloon x 1,5
  HA-K-MA-MAG A-CSV-CMA/VD (Havenarbeider Algemeen werk - Kuiper - Markeerder - Magazijnier A - Containerschadevaststeller - Containermarkeerder in Vast Dienstverband) 100% 141,41 19,50 29,25
  F-FK-CB-ACM (Foreman - Foreman-Kuiper - Conterbaas - Assistent-Chef-Markeerder) 125% 176,76 24,38 36,57
  C-CK-CM (Ceelbaas - Ceelbaas-Kuiper - Chef-Markeerder) 150% 212,12 29,26 43,89
  D-DA-DAK (Dekman - Dokautovoerder - Dokautovoerder-Kraanman) 100% + 1 Overuur HA 170,66 23,54 35,31
  WK-WK/ST-DAK/ST (Walkraanman - Walkraanman/Speciale Tuigen - Dokautovoerder-Kraanman/Speciale Tuigen) 100% + 2 Overuren HA 199,91 27,57 41,36

  1.1.2. SHIFT : MORGEN (06u00 tot 10u00 en 10u30 tot 13u45)

  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Shiftloon/7,25 Uurloon x 1,5
  HA-K-MA-MAG A-CSV-CMA/VD (Havenarbeider Algemeen werk - Kuiper - Markeerder - Magazijnier A - Containerschadevaststeller - Containermarkeerder in Vast Dienstverband) 100% (= Dagshift x 105%) 148,48 20,48 30,72
  F-FK-CB-ACM (Foreman - Foreman-Kuiper - Conterbaas - Assistent-Chef-Markeerder) 125% 185,60 25,60 38,40
  C-CK-CM (Ceelbaas - Ceelbaas-Kuiper - Chef-Markeerder) 150% 222,72 30,72 46,08
  D-DA-DAK (Dekman - Dokautovoerder - Dokautovoerder-Kraanman) 100% + 1 Overuur HA 179,20 24,72 37,08
  WK-WK/ST-DAK/ST (Walkraanman - Walkraanman/Speciale Tuigen - Dokautovoerder-Kraanman/Speciale Tuigen) 100% + 2 Overuren HA 209,92 28,95 43,43

  1.1.3. SHIFT : NAMIDDAG (14u00 tot 18u00 en 18u30 tot 21u45)

  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Shiftloon/7,25 Uurloon x 1,5
  HA-K-MA-MAG A-CSV-CMA/VD (Havenarbeider Algemeen werk - Kuiper - Markeerder - Magazijnier A - Containerschadevaststeller - Containermarkeerder in Vast Dienstverband) 100% (= Dagshift x 115%) 162,62 22,43 33,65
  F-FK-CB-ACM (Foreman - Foreman-Kuiper - Conterbaas - Assistent-Chef-Markeerder) 125% 203,28 28,04 42,06
  C-CK-CM (Ceelbaas - Ceelbaas-Kuiper - Chef-Markeerder) 150% 243,93 33,65 50,48
  D-DA-DAK (Dekman - Dokautovoerder - Dokautovoerder-Kraanman) 100% + 1 Overuur HA 196,27 27,07 40,61
  WK-WK/ST-DAK/ST (Walkraanman - Walkraanman/Speciale Tuigen - Dokautovoerder-Kraanman/Speciale Tuigen) 100% + 2 Overuren HA 229,92 31,71 47,57

  1.1.4. SHIFT : NACHT (22u00 tot 02u00 en 02u30 tot 05u45)

  Nachtshift voorafgaand aan zon- en feestdag is zondagloon. Het nachtshiftloon op zon- en feestdagen geldt voor de nachtshift van zaterdag op zondag en voor deze van zondag op maandag, alsook voor de nachtshift die een feestdag voorafgaat en deze die erop volgt.
  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Shiftloon/7,25 Uurloon x 1,5
  HA-K-MA-MAG A-CSV-CMA/VD (Havenarbeider Algemeen werk - Kuiper - Markeerder - Magazijnier A - Containerschadevaststeller - Containermarkeerder in Vast Dienstverband) 100% (= Dagshift x 150%) 212,12 29,26 43,89
  F-FK-CB-ACM (Foreman - Foreman-Kuiper - Conterbaas - Assistent-Chef-Markeerder) 125% 265,15 36,57 54,86
  C-CK-CM (Ceelbaas - Ceelbaas-Kuiper - Chef-Markeerder) 150% 318,18 43,89 65,84
  D-DA-DAK (Dekman - Dokautovoerder - Dokautovoerder-Kraanman) 100% + 1 Overuur HA 256,01 35,31 52,97
  WK-WK/ST-DAK/ST (Walkraanman - Walkraanman/Speciale Tuigen - Dokautovoerder-Kraanman/Speciale Tuigen) 100% + 2 Overuren HA 299,90 41,37 62,06

  1.1.5. SHIFT : ZATERDAG

  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Shiftloon/7,25 Uurloon x 1,5
  HA-K-MA-MAG A-CSV-CMA/VD (Havenarbeider Algemeen werk - Kuiper - Markeerder - Magazijnier A - Containerschadevaststeller - Containermarkeerder in Vast Dienstverband) 100% (= Dagshift x 150%) 212,12 29,26 43,89
  F-FK-CB-ACM (Foreman - Foreman-Kuiper - Conterbaas - Assistent-Chef-Markeerder) 125% 265,15 36,57 54,86
  C-CK-CM (Ceelbaas - Ceelbaas-Kuiper - Chef-Markeerder) 150% 318,18 43,89 65,84
  D-DA-DAK (Dekman - Dokautovoerder - Dokautovoerder-Kraanman) 100% + 1 Overuur HA 256,01 35,31 52,97
  WK-WK/ST-DAK/ST (Walkraanman - Walkraanman/Speciale Tuigen - Dokautovoerder-Kraanman/Speciale Tuigen) 100% + 2 Overuren HA 299,90 41,37 62,06

  1.1.6. SHIFT : ZON-/FEESTDAG

  Nachtshift voorafgaand aan zon- en feestdag is zondagloon. Het nachtshiftloon op zon- en feestdagen geldt voor de nachtshift van zaterdag op zondag en voor deze van zondag op maandag, alsook voor de nachtshift die een feestdag voorafgaat en deze die erop volgt.
  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Shiftloon/7,25 Uurloon x 1,5
  HA-K-MA-MAG A-CSV-CMA/VD (Havenarbeider Algemeen werk - Kuiper - Markeerder - Magazijnier A - Containerschadevaststeller - Containermarkeerder in Vast Dienstverband) 100% (= Dagshift x 200%) 282,82 39,01 58,52
  F-FK-CB-ACM (Foreman - Foreman-Kuiper - Conterbaas - Assistent-Chef-Markeerder) 125% 353,53 48,76 73,14
  C-CK-CM (Ceelbaas - Ceelbaas-Kuiper - Chef-Markeerder) 150% 424,23 58,51 87,77
  D-DA-DAK (Dekman - Dokautovoerder - Dokautovoerder-Kraanman) 100% + 1 Overuur HA 341,34 47,08 70,62
  WK-WK/ST-DAK/ST (Walkraanman - Walkraanman/Speciale Tuigen - Dokautovoerder-Kraanman/Speciale Tuigen) 100% + 2 Overuren HA 399,86 55,15 82,73

  1.2. WERK : ERTSBEHANDELING

  1.2.1. SHIFT : DAG (08u00 tot 12u00 en 12u30 tot 15u45)

  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Shiftloon/7,25 Uurloon x 1,5
  HA-MM (Havenarbeider Algemeen werk - Minerai-man) 100% (= Dagshift Algemeen werk + 0,72 euro) 142,13 19,60 29,40
  F-CB-ACM (Foreman - Conterbaas - Assistent-Chef-Markeerder) 125% 177,66 24,50 36,75
  C-CM (Ceelbaas - Chef-Markeerder) 150% 213,20 29,41 44,12

  1.2.2. SHIFT : MORGEN (06u00 tot 10u00 en 10u30 tot 13u45)

  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Shiftloon/7,25 Uurloon x 1,5
  HA-MM (Havenarbeider Algemeen werk - Minerai-man) 100% (= Dagshift Ertsbehandeling x 105%) 149,24 20,58 30,87
  F-CB-ACM (Foreman - Conterbaas - Assistent-Chef-Markeerder) 125% 186,55 25,73 38,60
  C-CM (Ceelbaas - Chef-Markeerder) 150% 223,86 30,88 46,32

  1.2.3. SHIFT : NAMIDDAG (14u00 tot 18u00 en 18u30 tot 21u45)

  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Shiftloon/7,25 Uurloon x 1,5
  HA-MM (Havenarbeider Algemeen werk - Minerai-man) 100% (= Dagshift Ertsbehandeling x 115%) 163,45 22,54 33,81
  F-CB-ACM (Foreman - Conterbaas - Assistent-Chef-Markeerder) 125% 204,31 28,18 42,27
  C-CM (Ceelbaas - Chef-Markeerder) 150% 245,18 33,82 50,73

  1.2.4. SHIFT : NACHT (22u00 tot 02u00 en 02u30 tot 05u45)

  Nachtshift voorafgaand aan zon- en feestdag is zondagloon. Het nachtshiftloon op zon- en feestdagen geldt voor de nachtshift van zaterdag op zondag en voor deze van zondag op maandag, alsook voor de nachtshift die een feestdag voorafgaat en deze die erop volgt.
  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Shiftloon/7,25 Uurloon x 1,5
  HA-MM (Havenarbeider Algemeen werk - Minerai-man) 100% (= Dagshift Ertsbehandeling x 150%) 213,20 29,41 44,12
  F-CB-ACM (Foreman - Conterbaas - Assistent-Chef-Markeerder) 125% 266,50 36,76 55,14
  C-CM (Ceelbaas - Chef-Markeerder) 150% 319,80 44,11 66,17

  1.2.5. SHIFT : ZATERDAG

  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Shiftloon/7,25 Uurloon x 1,5
  HA-MM (Havenarbeider Algemeen werk - Minerai-man) 100% (= Dagshift Ertsbehandeling x 150%) 213,20 29,41 44,12
  F-CB-ACM (Foreman - Conterbaas - Assistent-Chef-Markeerder) 125% 266,50 36,76 55,14
  C-CM (Ceelbaas - Chef-Markeerder) 150% 319,80 44,11 66,17

  1.2.6. SHIFT : ZON-/FEESTDAG

  Nachtshift voorafgaand aan zon- en feestdag is zondagloon. Het nachtshiftloon op zon- en feestdagen geldt voor de nachtshift van zaterdag op zondag en voor deze van zondag op maandag, alsook voor de nachtshift die een feestdag voorafgaat en deze die erop volgt.
  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Shiftloon/7,25 Uurloon x 1,5
  HA-MM (Havenarbeider Algemeen werk - Minerai-man) 100% (= Dagshift Ertsbehandeling x 200%) 284,26 39,21 58,82
  F-CB-ACM (Foreman - Conterbaas - Assistent-Chef-Markeerder) 125% 355,33 49,01 73,52
  C-CM (Ceelbaas - Chef-Markeerder) 150% 426,39 58,81 88,22

  1.3. WERK : CSV (Containerschadevaststeller) en CMAA/D EXTRA SHIFT

  Loon
  Shift Uur Overuur
  Shiftloon/7,25 Uurloon x 1,5
  147,24 20,31 30,47
  220,86 30,46 45,69
  294,48 40,62 60,93

  2. CONTINGENT : LOGISTIEKE WERKNEMERS MET VEILIGHEIDSCERTIFICAAT

  Een schafttijd van 30 minuten dient voorzien te worden na een prestatie van 4 uur onafgebroken arbeid.
  Overwerk : basisloon + 50% (of een andere regeling op bedrijfsvlak overeen te komen).
  De vergoeding voor betaalde feestdagen is gelijk aan het loon van de dagshift of voor een normale dagprestatie.
  De logistieke werknemers met een veiligheidscertificaat die droge petrochemische derivaten/niet-vloeibare aardolieproducten behandelen, worden tewerkgesteld aan de loon- en arbeidsvoorwaarden van een Magazijnarbeider. Gedurende de opleidingsperiode van 3 maanden ontvangt de magazijnarbeider een loon gelijk aan 70% van het basisloon van een Havenarbeider Algemeen werk (HA). Deze opleidingsperiode van 3 maanden gaat in op het ogenblik van het begin van de tewerkstelling bij de werkgever ongeacht het type van de arbeidsovereenkomst.

  2.1. WERK : LOGISTIEKE ARBEIDER (LOG)

  2.1.1. SHIFT : DAG (van maandag tot vrijdag tussen 06u00 en 22u00, beperkt tot 7 uur 15 minuten)

  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Uurloon x 7,25 100% Uurloon x 1,5
  Ongeschoolde 91,50 12,62 18,93
  Polyvalente of geschoolde 97,51 13,45 20,18
  Ploegbaas 103,10 14,22 21,33

  2.1.2. SHIFT : NACHT (van maandag tot vrijdag tussen 22u00 en 06u00)

  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Uurloon x 7,25 150% Uurloon x 1,5
  Ongeschoolde 137,24 18,93 28,40
  Polyvalente of geschoolde 146,31 20,18 30,27
  Ploegbaas 154,64 21,33 32,00

  2.1.3. SHIFT : ZATERDAG (tussen 06u00 en 22u00)

  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Uurloon x 7,25 150% Uurloon x 1,5
  Ongeschoolde 137,24 18,93 28,40
  Polyvalente of geschoolde 146,31 20,18 30,27
  Ploegbaas 154,64 21,33 32,00

  2.1.4. SHIFT : ZON-/FEESTDAG (tussen 22u00 van de voorafgaande dag tot 06u00 de volgende dag)

  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Uurloon x 7,25 200% Uurloon x 1,5
  Ongeschoolde 182,99 25,24 37,86
  Polyvalente of geschoolde 195,03 26,90 40,35
  Ploegbaas 206,19 28,44 42,66

  2.2. WERK : FRUITPAKKER (FP)

  Shift Loon
  Shift Uur Overuur
  Uurloon x 7,25 Uurloon x 1,5
  Dag (08u00 tot 12u00 en 12u30 tot 15u45) 100% (1 x Uurloon van de Dagshift van de categorie Ongeschoolde) 91,50 12,62 18,93
  Nacht (22u00 tot 02u00 en 02u30 tot 05u45) 150% 137,24 18,93 28,40
  Zaterdag 150% 137,24 18,93 28,40
  Zon-/Feestdag 200% 182,99 25,24 37,86

  2.3. WERK : FRUITSORTEERDERS (FR)

  Voor iedere gepresteerde shift ontvangt de Fruitsorteerder (FR) een forfaitaire Vaste premie van 1,17 euro.
  Voor de Fruitsorteerders kan max. 30 minuten onderbreking per shift als schafttijd worden voorzien.
  Bij voorbereidend of aanvullend werk dat effectief besteld en gepresteerd werd, wordt een loontoeslag gelijk aan 1 overuurloon uitbetaald. Het voorbereidend of aanvullend werk kan insgelijks bestaan uit telkens 2 halve uren.
  De Fruitsorteerders ontvangen een functietoeslag gelijk aan 1 overuurloon voor de overeenstemmende shift wanneer zij de leiding van een ploeg op zich nemen of andere arbeiders aanwerven.
  Na 25 effectief gewerkte dagen zijn de Fruitsorteerders gehouden 1 herverdelingsdag op te nemen. Op een herverdelingsdag mag de Fruitsorteerder geen arbeid verrichten en kan hij geen aanspraak maken op werkloosheidsvergoeding. De herverdelingsdagen worden vergoed met het basisloon van de dagshift en de vaste premie.
  Shift Loon
  Shift Uur Overuur Funktietoeslag
  Uurloon x 7,25 Uurloon x 1,5 Shiftloon + Overuurloon
  Dag (08u00 tot 12u00 en 12u30 tot 15u45) 100% 96,72 13,34 20,01 116,73
  Morgen (06u00 tot 10u00 en 10u30 tot 13u45) 105% 101,57 14,01 21,02 122,59
  Namiddag (14u00 tot 18u00 en 18u30 tot 21u45) 115% 111,22 15,34 23,01 134,23
  Nacht (22u00 tot 02u00 en 02u30 tot 05u45) 150% 145,07 20,01 30,02 175,09
  Zaterdag 150% 145,07 20,01 30,02 175,09
  Zon-/Feestdag 200% 193,43 26,68 40,02 233,45

  2.4. WERK : MAGAZIJNARBEIDER

  Gedurende de opleidingsperiode van 3 maanden ontvangt de Magazijnarbeider B (MAG) een loon gelijk aan 70% van het basisloon van een Havenarbeider Algemeen werk (HA). Deze opleidingsperiode gaat in op het ogenblik van het begin van de tewerkstelling bij de werkgever, ongeacht het type van arbeidsovereenkomst.
  Voor iedere gepresteerde shift ontvangt de Magazijnarbeider een forfaitaire Vaste premie van 1,26 euro.
  Per magazijn kan 1 magazijnverantwoordelijke worden aangeduid wiens loon verhoogd wordt met 1 overuurloon van de Magazijnarbeider.
  Beginuur/Shift Loon
  Shift Uur Overuur Funktietoeslag
  Uurloon x 7,25 Uurloon x 1,5 Shiftloon + Overuurloon
  06u00 (Morgen) 105% 109,04 15,04 22,56 131,60
  08u00 (Dag) 100% (75% van het Uurloon Dagshift van de categorie HA van het Algemeen werk) 103,82 14,32 21,48 125,30
  10u00 (5,25 X Uurloon van Aanvangsuur 08u00 (Dag) + 2 x Uurloon van Aanvangsuur 14u00 (Namiddag))/7,25 108,12 14,91 22,37 130,49
  12u00 (3,75 X Uurloon van Aanvangsuur 08u00 (Dag) + 3,5 x Uurloon van Aanvangsuur 14u00 (Namiddag))/7,25 111,35 15,36 23,04 134,39
  14u00 (Namidag) 115% 119,41 16,47 24,71 144,12
  22u00 (Nacht) 150% 155,73 21,48 32,22 187,95
  Zaterdag 150% 155,73 21,48 32,22 187,95
  Zon-/feestdag 200% 207,64 28,64 42,96 250,60

  3. CONTINGENT : VAKLUI (VAK)

  Voor ieder gepresteerde shift ontvangen de Vaklui een forfaitaire Vaste premie van 5,28 euro.
  De uurregeling kan max. 30 minuten onderbreking per shift als schafttijd voorzien.
  Het nachtshiftloon op zon- en feestdagen geldt voor de nachtshift van zaterdag op zondag en voor deze van zondag op maandag, alsook voor de nachtshift die een feestdag voorafgaat en deze die erop volgt.
  De vergoeding voor betaalde feestdagen is gelijk aan het dagshiftloon.
  Voor overwerk van max. 2 uur wordt een toeslag betaald van 50%. Voor overwerk dat wegens overmacht langer dan 2 uur duurt, wordt voor Vaklui minimum het loon van de lopende shift betaald.
  Na 25 effectief gewerkte dagen zijn de Vaklui gehouden 1 herverdelingsdag op te nemen. Op een herverdelingsdag mag de arbeider geen arbeid verrichten. De herverdelingsdagen worden vergoed met het basisloon van de dagshift en de Vaste premie.
  De verhoging van 1,25%, zoals opgenomen in art.2.b van de CAO van 02/07/2007 (84252) "Vanaf 01/07/2007 wordt het individuele uurloon van de vaklui verhoogd met 1,25% voor wie reeds een maaltijdcheque ontvangt" geldt enkel voor de reële lonen.

  3.1. SHIFT : DAG (08u00 tot 15u45)

  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Uurloon x 7,25 Uurloon x 1,5
  Ongeschoolde 100% - 1,49 euro 103,24 14,24 21,36
  Geoefende 100% - 0,92 euro 107,37 14,81 22,22
  Geschoolde 100% - 0,37 euro 111,36 15,36 23,04
  Buiten categorie 100% 114,04 15,73 23,60

  3.2. SHIFT : MORGEN (06u00 tot 13u45)

  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Uurloon Morgenshift x 7,25 Uurloon Dagshift x 1,05 Uurloon Morgenshift x 1,5
  Ongeschoolde 108,39 14,95 22,43
  Geoefende 112,74 15,55 23,33
  Geschoolde 116,94 16,13 24,20
  Buiten categorie 119,77 16,52 24,78

  3.3. SHIFT : NAMIDDAG (14u00 tot 21u45)

  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Uurloon Namiddagshift x 7,25 Uurloon Dagshift x 1,15 Uurloon Namiddagshift x 1,5
  Ongeschoolde 118,76 16,38 24,57
  Geoefende 123,47 17,03 25,55
  Geschoolde 128,04 17,66 26,49
  Buiten categorie 131,15 18,09 27,14

  3.4. SHIFT : NACHT (22u00 tot 05u45)

  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Uurloon Nachtshift x 7,25 Uurloon Dagshift x 1,5 Uurloon Nachtshift x 1,5
  Ongeschoolde 154,86 21,36 32,04
  Geoefende 161,10 22,22 33,33
  Geschoolde 167,04 23,04 34,56
  Buiten categorie 171,10 23,60 35,40

  3.5. SHIFT : ZATERDAG

  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Uurloon Zaterdagshift x 7,25 Uurloon Dagshift x 1,5 Uurloon Zaterdagshift x 1,5
  Ongeschoolde 154,86 21,36 32,04
  Geoefende 161,10 22,22 33,33
  Geschoolde 167,04 23,04 34,56
  Buiten categorie 171,10 23,60 35,40

  3.6. SHIFT : ZON-/FEESTDAG

  Categorie Loon
  Shift Uur Overuur
  Uurloon Zondagshift x 7,25 Uurloon Dagshift x 2 Uurloon Zondagshift x 1,5
  Ongeschoolde 206,48 28,48 42,72
  Geoefende 214,75 29,62 44,43
  Geschoolde 222,72 30,72 46,08
  Buiten categorie 228,09 31,46 47,19