Paritair Comité 3290240: DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

afdrukken
   • Inwerkingtreding 01/10/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 29/10/2021 )
   • Indexatie met 2% in 10/2021

    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 32902).

    Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en op de werknemers die tewerkgesteld zijn in de organisaties van de socio-culturele sector die ressorteren onder het Paritair Subcomité 329.02 die geconventioneerd en/of gesubsidieerd zijn door een minister van de Duitstalige Gemeenschap die een socio-culturele materie onder zijn bevoegdheid heeft alsook alle sportclubs.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

    • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  De deeltijds tewerkgestelde werknemer moet, voor eenzelfde werk of een werk van dezelfde waarde, een loon ontvangen dat in verhouding staat tot dat van een voltijds tewerkgesteld werknemer, en dit overeenkomstig artikel 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 35 van 27 februari 1981 betreffende sommige bepalingen van het arbeidsrecht inzake deeltijdse arbeid, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 21 september 1981.

  ANCIENNITEIT
  Schaal 1 Schaal 2 Schaal 3 Schaal 4.1 Schaal 4.2 Schaal 5 Schaal 6
  0 1.658,21 1.658,21 1.667,42 1.807,04 2.132,21 2.329,97 2.433,56
  1 1.721,76 1.721,76 1.794,07 1.938,58 2.241,52 2.422,22 2.552,81
  2 1.721,76 1.721,76 1.794,07 1.938,58 2.241,52 2.422,22 2.552,81
  3 1.721,76 1.721,76 1.823,29 1.997,03 2.321,01 2.489,65 2.659,60
  4 1.721,76 1.721,76 1.823,29 1.997,03 2.321,01 2.489,65 2.659,60
  5 1.721,76 1.721,76 1.862,27 2.153,97 2.400,49 2.557,08 2.766,40
  6 1.721,76 1.721,76 1.946,17 2.151,14 2.400,49 2.557,08 2.766,40