Zoeken:

Paritair Comité 3270310: WAALSE GEWEST

afdrukken
   • Toestand op 01/08/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 12/06/2020 )
   • Indexatie met 2,00% in 03/2020.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De indexeringsformule van toepassing op het loonbarema maakt overeenkomstig de bepalingen van de sectorale CAO’s gebruik van ‘basisbedragen’ (vaste bedragen die ongewijzigd blijven bij indexering, te vermenigvuldigen met een indexeringscoëfficiënt die de index volgt). 
    Deze basisbedragen wijzigen evenwel n.a.v. een conventionele loonsverhoging of een harmonisering met een ander loonbarema. Aangezien de CAO’s de gewijzigde basisbedragen niet bevatten, heeft de FOD de vorige minimumloonbedragen noodgedwongen vermenigvuldigd met een coëfficiënt 1,02 voor de uitvoering van de indexering met 2%. Aldus kunnen minieme afrondingsverschillen met het sectorale loonbarema volgens de bepalingen van de sectorale CAO’s optreden. Deze verschillen beperken zich tot de laatste decimaal van de weergegeven bedragen.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. Maandlonen : GGMMI (Nieuwe medewerkers, vanaf het minimumplafond van de 5de looncategorie)

  Leeftijd Anciënniteit in de onderneming (maanden)
  0 6 12
  18 1.668,98
  19 1.668,98 1.649,74
  21 1.668,98 1.649,74 1.606,48

  1.2. Maandlonen : PRODUCTIEPERSONEEL

  Categorie
  1 10,4800
  2 10,6100
  3 10,8100
  4 11,0000
  5 11,2900
  6 11,6900
  7 12,7300

  1.3. Maandlonen : OMKADERINGSPERSONEEL VAN DE BW

  ANCIËNNITEIT Functie
  Directeur (BW > 100) 1.80 + 2 ans Directeur (BW < 100) 1.80 Assistent van de Directeur 1.80 Verantw. Personeel 1.63 Gegrad.SociaalVerpleeg-kundige 1.55-1.61-1.77 + 2 ans Sociaal Assistent 1.55-1.61-1.77 Ergoth. 1.55-1.61-1.77 Gegrad.Boekhou-ding 1.55-1.61-1.77 Hulp-Boek-houder 1.31
  0 3.154,64 3.009,01 3.009,01 2.519,56 2.243,93 2.243,93 2.243,93 2.243,93 1.933,23
  1 3.285,05 3.154,64 3.154,64 2.675,39 2.475,96 2.404,56 2.404,56 2.404,56 2.087,87
  2 3.285,05 3.154,64 3.154,64 2.675,39 2.475,96 2.404,56 2.404,56 2.404,56 2.105,12
  3 3.415,45 3.285,05 3.285,05 2.711,81 2.547,34 2.475,96 2.475,96 2.475,96 2.122,33
  4 3.415,45 3.285,05 3.285,05 2.711,81 2.547,34 2.475,96 2.475,96 2.475,96 2.139,55
  5 3.545,90 3.415,45 3.415,45 2.760,32 2.897,82 2.547,34 2.547,34 2.547,34 2.156,75
  6 3.545,90 3.415,45 3.415,45 2.760,32 2.897,82 2.897,82 2.897,82 2.897,82 2.215,73
  7 3.676,30 3.545,90 3.545,90 2.857,38 2.970,62 2.897,82 2.897,82 2.897,82 2.240,04
  8 3.724,85 3.545,90 3.545,90 2.857,38 3.019,13 2.970,62 2.970,62 2.970,62 2.281,67
  9 3.855,26 3.676,30 3.676,30 2.954,42 3.091,92 2.970,62 2.970,62 2.970,62 2.323,29
  10 3.855,26 3.724,85 3.724,85 3.002,97 3.091,92 3.019,13 3.019,13 3.019,13 2.412,57
  11 3.985,68 3.855,26 3.855,26 3.087,88 3.164,72 3.091,92 3.091,92 3.091,92 2.454,17
  12 3.985,68 3.855,26 3.855,26 3.087,88 3.164,72 3.091,92 3.091,92 3.091,92 2.495,78
  13 4.116,11 3.985,68 3.985,68 3.172,78 3.237,50 3.164,72 3.164,72 3.164,72 2.537,45
  14 4.116,11 3.985,68 3.985,68 3.172,78 3.488,22 3.164,72 3.164,72 3.164,72 2.579,07
  15 4.246,54 4.116,11 4.116,11 3.257,74 3.561,01 3.237,50 3.237,50 3.237,50 2.620,82
  16 4.246,54 4.116,11 4.116,11 3.257,74 3.561,01 3.488,22 3.488,22 3.488,22 2.663,29
  17 4.376,93 4.246,54 4.246,54 3.342,66 3.633,81 3.561,01 3.561,01 3.561,01 2.705,74
  18 4.378,68 4.246,54 4.246,54 3.342,66 3.633,81 3.561,01 3.561,01 3.561,01 2.748,20
  19 4.507,35 4.376,93 4.376,93 3.427,56 3.706,60 3.633,81 3.633,81 3.633,81 2.790,66
  20 4.507,35 4.378,68 4.378,68 3.427,56 3.706,60 3.633,81 3.633,81 3.633,81 2.833,06
  21 4.637,79 4.507,35 4.507,35 3.512,53 3.779,41 3.706,60 3.706,60 3.706,60 2.875,54
  22 4.507,35 4.507,35 3.512,53 3.779,41 3.706,60 3.706,60 3.706,60 2.918,01
  23 4.637,79 4.637,79 3.597,45 3.852,18 3.779,41 3.779,41 3.779,41 2.960,45
  24 3.597,45 3.852,18 3.779,41 3.779,41 3.779,41 3.002,92
  25 3.682,36 3.924,94 3.852,18 3.852,18 3.852,18 3.045,36
  26 3.682,36 3.924,94 3.924,94 3.924,94 3.087,82
  27 3.767,28 3.130,29
  28 3.767,28 3.172,72
  29 3.852,22 3.215,17
  30 3.852,22
  31 3.937,13

  1.4. Maandlonen : OMKADERINGSPERSONEEL VAN DE BW

  ANCIËNNITEIT Functie
  Gegrad.Directie-secretaris(-esse) 1.55-1.61-1.77 Opsteller 1.50 Secreta-resse sténo-dactylo 1.26 Commer-CieelVerantw. 1.66 Verantw.Productie Monitor 1 1.66 Monitor 2 1.59 Monitor 3 1.54 Monitor 4 1.40 Monitor 5 1.30
  -18 1.754,77 1.748,76
  0 2.243,93 1.873,73 1.838,03 2.641,02 2.641,02 2.335,14 2.206,23 2.002,05 1.892,23
  1 2.404,56 2.028,42 1.980,36 2.774,53 2.774,53 2.483,82 2.354,97 2.150,79 2.034,59
  2 2.404,56 2.045,63 1.999,08 2.774,53 2.774,53 2.483,82 2.354,97 2.150,79 2.053,32
  3 2.475,96 2.062,85 2.017,78 2.871,57 2.871,57 2.519,51 2.390,64 2.186,46 2.072,03
  4 2.475,96 2.080,07 2.036,49 2.871,57 2.871,57 2.519,51 2.390,64 2.186,46 2.090,73
  5 2.547,34 2.097,28 2.055,18 2.968,64 2.968,64 2.555,21 2.426,39 2.222,16 2.106,26
  6 2.897,82 2.138,92 2.073,89 2.968,64 2.968,64 2.555,21 2.426,39 2.222,16 2.128,17
  7 2.897,82 2.180,57 2.092,61 3.065,70 3.065,70 2.590,88 2.462,05 2.257,84 2.146,86
  8 2.970,62 2.222,19 2.111,33 3.065,70 3.065,70 2.590,88 2.462,05 2.257,84 2.165,55
  9 2.970,62 2.263,80 2.130,04 3.162,73 3.162,73 2.626,84 2.497,76 2.293,52 2.184,29
  10 3.019,13 2.353,05 2.203,43 3.211,27 3.211,27 2.675,36 2.545,33 2.341,14 2.256,95
  11 3.091,92 2.394,71 2.225,90 3.308,32 3.308,32 2.723,90 2.592,92 2.388,72 2.279,39
  12 3.091,92 2.436,32 2.248,32 3.308,32 3.308,32 2.723,90 2.592,92 2.388,72 2.301,84
  13 3.164,72 2.477,95 2.270,78 3.405,39 3.405,39 2.772,42 2.641,02 2.436,32 2.324,30
  14 3.164,72 2.519,59 2.293,24 3.405,39 3.405,39 2.772,42 2.641,02 2.436,32 2.346,72
  15 3.237,50 2.561,20 2.315,68 3.502,41 3.502,41 2.820,93 2.689,57 2.483,86 2.369,17
  16 3.488,22 2.602,86 2.338,07 3.502,41 3.502,41 2.820,93 2.689,57 2.483,86 2.391,63
  17 3.561,01 2.645,05 2.360,55 3.599,51 3.599,51 2.869,48 2.738,05 2.531,45 2.414,05
  18 3.561,01 2.687,53 2.382,99 3.599,51 3.599,51 2.869,48 2.738,05 2.531,45 2.436,48
  19 3.633,81 2.729,97 2.405,42 3.696,56 3.696,56 2.917,98 2.786,63 2.579,02 2.458,94
  20 3.633,81 2.772,45 2.427,87 3.696,56 3.696,56 2.917,98 2.786,63 2.579,02 2.481,37
  21 3.706,60 2.814,88 2.450,32 3.793,60 3.793,60 2.966,51 2.835,12 2.627,15 2.503,83
  22 3.706,60 2.857,35 2.472,77 3.793,60 3.793,60 2.966,51 2.835,12 2.627,15 2.526,31
  23 3.779,41 2.899,81 2.495,19 3.890,67 3.890,67 3.015,04 2.883,65 2.675,39 2.548,75
  24 3.779,41 2.942,27 2.517,64 3.890,67 3.890,67 3.015,04 2.883,65 2.675,39 2.571,20
  25 3.852,18 2.984,70 2.540,07 3.987,74 3.987,74 3.063,54 2.932,17 2.723,93 2.593,61
  26 3.924,94 3.027,16 2.562,53 3.987,74 3.987,74 3.063,54 2.932,17 2.723,93 2.616,11
  27 3.069,28 2.584,99 4.084,80 4.084,80 3.112,09 2.981,00 2.772,45 2.638,96
  28 3.112,09 2.607,43 3.112,09 2.981,00 2.772,45 2.661,85
  29 3.154,51 2.630,19 3.160,60 3.029,21 2.820,97 2.684,78
  30 3.160,60 3.029,21 2.820,97
  31 3.209,11 3.077,78 2.869,48

  2. UURSTELSEL (op weekbasis) : Jongere werknemers

  2.1. Jongere werknemers

  Leeftijd UURSTELSEL
  Maandloon Uurloon (39u/week) Uurloon (38u/week)
  20 1.568,8400 9,2831 9,5274
  19 1.468,7000 8,6905 8,9192
  18 1.368,5600 8,0980 8,3111
  17 1.268,4200 7,5054 7,7030
  16 en minder 1.168,2900 6,9130 7,0949