Zoeken:

Paritair Comité 3270310: WAALSE GEWEST

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 30/06/2021 )
   • Indexatie met 2% in 03/2020.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
    Het sectorale loonbarema wordt volgens de CAO van 30/05/2002 (63380) geïndexeerd overeenkomstig de wet van 2 augustus 1971, hetgeen impliceert dat in geval van indexatie de loonbedragen het product zijn van basisbedragen met een oplopende indexatiecoëfficiënt. Er is evenwel geen sectorale CAO met basisbedragen. Daarom wordt er in dit loonbarema geïndexeerd door de vorige loonbedragen te vermenigvuldigen met 1,02.
 • 1. : PRODUCTIEPERSONEEL

  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  38u
  1 10,4774
  2 10,6099
  3 10,8028
  4 10,9956
  5 11,3013
  6 11,6870
  7 12,7244

  2. : OMKADERINGSPERSONEEL VAN DE BW

  Anciënniteit Functie
  Directeur (BW > 100) 1.80 + 2 ans Directeur (BW < 100) 1.80 Assistent van de Directeur 1.80 Verantw. Personeel 1.63 Gegrad.SociaalVerpleeg-kundige 1.55-1.61-1.77 + 2 ans Sociaal Assistent 1.55-1.61-1.77 Ergoth. 1.55-1.61-1.77 Gegrad.Boekhou-ding 1.55-1.61-1.77 Hulp-Boek-houder 1.31
  0 3.405,97 3.248,61 3.248,61 2.719,67 2.421,85 2.421,85 2.421,85 2.421,85 2.086,08
  1 3.546,91 3.405,97 3.405,97 2.888,10 2.672,57 2.595,44 2.595,44 2.595,44 2.253,20
  2 3.546,91 3.405,97 3.405,97 2.888,10 2.672,57 2.595,44 2.595,44 2.595,44 2.271,86
  3 3.687,81 3.546,91 3.546,91 2.927,45 2.749,72 2.672,57 2.672,57 2.672,57 2.290,41
  4 3.687,81 3.546,91 3.546,91 2.927,45 2.749,72 2.672,57 2.672,57 2.672,57 2.309,06
  5 3.828,75 3.687,81 3.687,81 2.979,86 3.128,46 2.749,72 2.749,72 2.749,72 2.327,68
  6 3.828,75 3.687,81 3.687,81 2.979,86 3.128,46 3.128,46 3.128,46 3.128,46 2.391,37
  7 3.969,71 3.828,75 3.828,75 3.084,77 3.207,12 3.128,46 3.128,46 3.128,46 2.417,66
  8 4.022,16 3.828,75 3.828,75 3.084,77 3.259,56 3.207,12 3.207,12 3.207,12 2.462,61
  9 4.163,12 3.969,71 3.969,71 3.189,63 3.338,22 3.207,12 3.207,12 3.207,12 2.507,61
  10 4.163,12 4.022,16 4.022,16 3.242,11 3.338,22 3.259,56 3.259,56 3.259,56 2.604,05
  11 4.304,02 4.163,12 4.163,12 3.333,86 3.416,89 3.338,22 3.338,22 3.338,22 2.649,03
  12 4.304,02 4.163,12 4.163,12 3.333,86 3.416,89 3.338,22 3.338,22 3.338,22 2.693,99
  13 4.444,98 4.304,02 4.304,02 3.425,58 3.495,48 3.416,89 3.416,89 3.416,89 2.739,06
  14 4.444,98 4.304,02 4.304,02 3.425,58 3.766,47 3.416,89 3.416,89 3.416,89 2.784,01
  15 4.585,92 4.444,98 4.444,98 3.517,43 3.845,15 3.495,48 3.495,48 3.495,48 2.829,14
  16 4.585,92 4.444,98 4.444,98 3.517,43 3.845,15 3.766,47 3.766,47 3.766,47 2.875,00
  17 4.726,83 4.585,92 4.585,92 3.609,17 3.923,78 3.845,15 3.845,15 3.845,15 2.920,89
  18 4.728,70 4.585,92 4.585,92 3.609,17 3.923,78 3.845,15 3.845,15 3.845,15 2.966,80
  19 4.867,78 4.726,83 4.726,83 3.700,95 4.002,43 3.923,78 3.923,78 3.923,78 3.012,66
  20 4.867,78 4.728,70 4.728,70 3.700,95 4.002,43 3.923,78 3.923,78 3.923,78 3.058,48
  21 5.008,70 4.867,78 4.867,78 3.792,77 4.081,10 4.002,43 4.002,43 4.002,43 3.104,38
  22 4.867,78 4.867,78 3.792,77 4.081,10 4.002,43 4.002,43 4.002,43 3.150,24
  23 5.008,70 5.008,70 3.884,51 4.159,76 4.081,10 4.081,10 4.081,10 3.196,12
  24 3.884,51 4.159,76 4.081,10 4.081,10 4.081,10 3.242,02
  25 3.976,26 4.238,40 4.159,76 4.159,76 4.159,76 3.287,90
  26 3.976,26 4.238,40 4.238,40 4.238,40 3.333,79
  27 4.067,99 3.379,66
  28 4.067,99 3.425,51
  29 4.159,79 3.471,40
  30 4.159,79
  31 4.251,59

  3. : OMKADERINGSPERSONEEL VAN DE BW

  ANCIËNNITEIT Functie
  Gegrad.Directie-secretaris(-esse) 1.55-1.61-1.77 Opsteller 1.50 Secreta-resse sténo-dactylo 1.26 Commer-CieelVerantw. 1.66 Verantw.Productie Monitor 1 1.66 Monitor 2 1.59 Monitor 3 1.54 Monitor 4 1.40 Monitor 5 1.30
  -18 1.892,80 1.886,96
  0 2.421,85 2.021,77 1.983,22 2.850,95 2.850,95 2.520,40 2.381,10 2.160,43 2.041,82
  1 2.595,44 2.188,94 2.137,03 2.995,21 2.995,21 2.681,07 2.541,88 2.321,16 2.195,63
  2 2.595,44 2.207,55 2.157,23 2.995,21 2.995,21 2.681,07 2.541,88 2.321,16 2.215,86
  3 2.672,57 2.226,15 2.177,49 3.100,09 3.100,09 2.719,64 2.580,43 2.359,76 2.236,05
  4 2.672,57 2.244,75 2.197,66 3.100,09 3.100,09 2.719,64 2.580,43 2.359,76 2.256,33
  5 2.749,72 2.263,35 2.217,89 3.204,97 3.204,97 2.758,21 2.619,00 2.398,32 2.273,10
  6 3.128,46 2.308,41 2.238,14 3.204,97 3.204,97 2.758,21 2.619,00 2.398,32 2.296,74
  7 3.128,46 2.353,38 2.258,32 3.309,88 3.309,88 2.796,77 2.657,55 2.436,89 2.316,94
  8 3.207,12 2.398,37 2.278,56 3.309,88 3.309,88 2.796,77 2.657,55 2.436,89 2.337,15
  9 3.207,12 2.443,34 2.298,77 3.414,74 3.414,74 2.835,60 2.696,13 2.475,48 2.357,37
  10 3.259,56 2.539,77 2.378,09 3.467,18 3.467,18 2.888,06 2.747,54 2.526,87 2.435,92
  11 3.338,22 2.584,73 2.402,33 3.572,02 3.572,02 2.940,53 2.798,99 2.578,32 2.460,20
  12 3.338,22 2.629,74 2.426,55 3.572,02 3.572,02 2.940,53 2.798,99 2.578,32 2.484,42
  13 3.416,89 2.674,76 2.450,86 3.676,94 3.676,94 2.992,94 2.850,95 2.629,74 2.508,69
  14 3.416,89 2.719,70 2.475,06 3.676,94 3.676,94 2.992,94 2.850,95 2.629,74 2.532,95
  15 3.495,48 2.764,72 2.499,38 3.781,81 3.781,81 3.045,36 2.903,40 2.681,09 2.557,19
  16 3.766,47 2.809,71 2.523,59 3.781,81 3.781,81 3.045,36 2.903,40 2.681,09 2.581,49
  17 3.845,15 2.855,32 2.547,86 3.886,70 3.886,70 3.097,81 2.955,84 2.732,55 2.605,69
  18 3.845,15 2.901,21 2.572,10 3.886,70 3.886,70 3.097,81 2.955,84 2.732,55 2.629,92
  19 3.923,78 2.947,11 2.596,36 3.991,63 3.991,63 3.150,22 3.008,26 2.783,98 2.654,21
  20 3.923,78 2.992,97 2.620,62 3.991,63 3.991,63 3.150,22 3.008,26 2.783,98 2.678,46
  21 4.002,43 3.038,86 2.644,89 4.096,46 4.096,46 3.202,68 3.060,69 2.836,01 2.702,72
  22 4.002,43 3.084,74 2.669,15 4.096,46 4.096,46 3.202,68 3.060,69 2.836,01 2.726,96
  23 4.081,10 3.130,59 2.693,37 4.201,37 4.201,37 3.255,15 3.113,17 2.888,10 2.751,25
  24 4.081,10 3.176,50 2.717,60 4.201,37 4.201,37 3.255,15 3.113,17 2.888,10 2.775,50
  25 4.159,76 3.222,35 2.741,89 4.306,24 4.306,24 3.307,54 3.165,59 2.940,55 2.799,71
  26 4.238,40 3.268,21 2.766,12 4.306,24 4.306,24 3.307,54 3.165,59 2.940,55 2.824,02
  27 3.313,75 2.790,37 4.411,11 4.411,11 3.359,98 3.218,37 2.992,97 2.848,77
  28 3.359,98 2.814,63 3.359,98 3.218,37 2.992,97 2.873,48
  29 3.405,84 2.839,25 3.412,43 3.270,44 3.045,39 2.898,23
  30 3.412,43 3.270,44 3.045,39
  31 3.464,86 3.322,93 3.097,81