Zoeken:

Paritair Comité 3320099: WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN WAARVOOR GEEN SPECIFIEKE CAO WERD GESLOTEN

afdrukken
   • Toestand op 18/10/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 29/10/2014 )
   • Voor de barema's van toepassing in de welzijns- en gezondheidsinrichtingen en -diensten waarvoor geen specifieke CAO werd gesloten : zie PSC 3300099 - Gezondheidsinrichtingen en -diensten waarvoor geen specifieke CAO werd gesloten.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 332).