Zoeken:

Paritair Comité 2030000: HARDSTEENGROEVEN

afdrukken
   • Toestand op 01/01/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 12/05/2020 )
   • Aanpassing van de lonen als gevolg van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12.02.2020 (N°157698).
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. LONEN : BEDIENDEN

  Ervaring Categorieën
  I II III A D
  III A
  III BT IV A IV T V T
  V AD
  12 2.132,66 2.307,05 2.584,31 2.777,12 2.801,05 3.132,58 3.291,20
  13 2.153,06 2.330,85 2.613,57 2.851,82 2.833,74 3.189,18 3.354,04
  14 2.173,14 2.354,08 2.642,25 2.885,35 2.867,12 3.244,93 3.417,84
  15 2.192,92 2.377,97 2.671,22 2.917,73 2.899,79 3.303,28 3.480,95
  16 2.213,49 2.401,87 2.699,77 2.952,04 2.940,30 3.362,21 3.544,55
  17 2.234,10 2.425,36 2.729,04 2.985,50 2.965,87 3.420,34 3.609,66
  18 2.254,12 2.448,77 2.758,16 3.018,90 2.998,60 3.479,28 3.646,76
  19 2.274,26 2.472,36 2.787,50 3.052,21 3.031,25 3.537,64 3.744,73
  20 2.294,57 2.495,27 2.816,05 3.085,33 3.055,10 3.597,73 3.812,75
  21 2.314,87 2.520,66 2.845,24 3.118,06 3.096,77 3.659,62 3.879,97
  22 2.335,20 2.546,44 2.874,71 3.149,84 3.129,37 3.722,47 3.946,97
  23 2.356,88 2.571,57 2.903,75 3.181,68 3.160,63 3.764,40 3.992,73
  24 2.377,16 2.595,99 2.932,74 3.213,49 3.191,72 3.805,84 4.037,69
  25 2.397,41 2.620,99 2.961,40 3.245,72 3.223,53 3.852,42 4.082,86
  26 2.416,15 2.645,09 2.990,64 3.278,76 3.255,35 3.889,27 4.127,14
  27 2.436,46 2.670,33 3.020,48 3.311,90 3.287,84 3.931,39 4.172,81
  21 2.456,75 2.695,47 3.050,23 3.345,35 3.321,18
  22 2.477,61 2.720,32 3.079,83 3.379,67 3.354,02
  23 2.498,09 2.744,72 3.109,04 3.414,98 3.387,58
  24 2.519,20 2.769,82 3.137,99 3.450,40 3.421,23
  25 2.540,80 2.794,99 3.167,77 3.485,95 3.454,50
  26 3.192,98 3.511,17 3.479,76