Zoeken:

Paritair Comité 1400300: WEGVERVOER EN LOGISTIEK VOOR REKENING VAN DERDEN

afdrukken
   • Toestand op 01/08/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 11/02/2020 )
   • Indexatie met 0,88% in 1/2020.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s wordt de indexering berekend op het minimumloon. Het verschil tussen het minimumloon en het reële loon blijft behouden.

    Invoering studentenloon

    De loongegevens vanaf 19/02/2010 zijn opgenomen in het officiële paritaire subcomité 1400300 (KB van 22/01/2010). De officieuze paritaire subcomités 1400004 en 1400009 werden op die datum stopgezet.
    Een werknemer in opleiding : 6 maanden na zijn aanwerving zal hij het loon ontvangen van de categorie eigen aan het bestuurde voertuig. De bedoeling is het personeel een betere opleiding te geven tot beroepschauffeur. De vormingsperiode in het bedrijf zal evenwel beperkt worden tot 3 maanden voor de werknemers die met vrucht de door de VDAB georganiseerde opleidingscursus voor vrachtwagenchauffeur hebben beëindigd.
    Wanneer de werknemer voertuigen met een andere tonnenmaat bestuurt, heeft hij recht op het hoogste loon, voor zover hij minstens 50% van zijn dagelijkse tijd presteert in deze categorie.
    Ingeval van vast verblijf wordt aan het rijdend personeel een forfaitair loon toegekend overeenstemmend met 8 arbeidsuren. Deze uren komen niet in aanmerking voor de berekening van de gemiddelde arbeidsduur bedoeld in de arbeidswet. Men spreekt van "vast verblijf" indien de werknemer, uit noodzaak van de dienst, geen prestaties levert tussen 2 dagelijkse rusttijden of tussen een dagelijkse en een wekelijkse rusttijd, zoals voorzien in de Verord. Comm. E.G. nr. 3820/85 van 20 december 1985 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, opgenomen buiten de woonplaats of buiten de in de arbeidsovereenkomst voorziene werkplek.
   • Inhoudstafel

 • 1. Minimum uurlonen : Algemeen

  1.1. : Rijdend personeel

  Beschikbaarheidstijd is 99% van het minimumloon
  Categorie Regime
  38u-week 39u-week met 6 betaalde compensatiedagen
  Handlanger-begeleider 11,2300 10,9430
  Werknemer in opleiding (vergezeld van ervaren werknemer) 11,2300 10,9430
  Werknemer van een voertuig met een nuttig laadvermogen van minder dan 7 T 11,6645 11,3655
  Werknemer van een voertuig met een nuttig laadvermogen van minstens 7 T en minder dan 15 T 11,9270 11,6215
  Werknemer van een voertuig met een nuttig laadvermogen geluk aan 15 T of meer, een werknemer van een geleed voertuig, een werknemer van een erkend ADR-voertuig, een werknemer van een koelwagen 12,3445 12,0275

  1.2. : Niet-rijdend personeel

  Klasse Regime
  38u-week 39u-week met 6 betaalde compensatiedagen
  1 12,5025 12,1810
  2 13,0835 12,7475
  3 13,4260 13,0830
  4 13,7695 13,4165
  5 14,1130 13,7515
  6 14,4045 14,0345
  8 14,6955 14,3190

  1.3. : Garagepersoneel

  De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/01/2011 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen (het is eventueel nog van toepassing voor de studenten). NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

  Categorie Regime
  38u-week
  Hulpwerkman "service" niveau A 1.1 12,9740
  Hulpwerkman "service" (10 jaar ancienniteit in de onderneming) niveau A 1.2 13,5640
  Hulpwerkman "service" (20 jaar ancienniteit in de onderneming) niveau A 1.3 14,2465
  Hulpwerkman - niveau A21 13,5640
  Hulpwerkman (10 jaar ervaring in de onderneming) niveau A22 14,2465
  Hulpwerkman (20 jaar ervaring in de onderneming) niveau A23 14,9180
  Geoefende hulpwerkman - niveau B 14,9180
  Geschoolde arbeider - niveau C 16,5505
  Geschoolde arbeider - niveau D 17,3595
  Buiten categorie - niveau E 18,5870

  2. Minimum uurlonen : Koerierdiensten

  Beschikbaarheidstijd is 99% van het minimumloon
  Categorie Regime
  38u-week 39u-week met 6 betaalde compensatiedagen
  Rijdend personeel van koerierdiensten 12,3445 12,0275
  Niet rijdend personeel van koerierdiensten 13,0835 12,7475

  3. Minimum uurlonen : Ondernemingen van mailhousing en prepostaal verwerken van mailings

  Onder "mailhousing" wordt bedoeld het sorteren en het verzendklaar maken van internationale post voor rekening van derden.

  Onder "prepostaal verwerken van mailings" wordt bedoeld het geheel of een gedeelte van de volgende verwerkingen : het behandelen van documenten, brochures en/of pakketten voor het samenstellen van mailings (vouwen, onder folie of omslag brengen, adresseren, enz...) alsook het sorteren en het postklaar maken van deze mailings voor rekening van derden.

  Categorie Regime
  38u-week
  I 12,5030
  II - Minder dan 6 maanden anciënniteit in de sector 12,5030
  II - Minstens 6 maanden anciënniteit in de sector 13,0835
  III - Minder dan 6 maanden anciënniteit in de sector 13,0835
  III - Minstens 6 maanden anciënniteit in de sector 13,2720
  IV 14,1130
  V 14,6955

  4. Minimum uurlonen : Besteldiensten

  Beschikbaarheidstijd is 99% van het minimumloon
  Categorie Regime
  38u-week 39u-week met 6 betaalde compensatiedagen
  A 11,6645 11,3655
  B 11,9270 11,6215

  5. Minimum uurlonen : Studenten

  Het loon voor de werknemers die tewerkgesteld worden met een arbeidsovereenkomst voor de tewerkstelling van studenten bepaald worden op minimum 90 pct. van het uurloon.