NL | FR
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken   .be
Logo
Chercher

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité

Zoeken:

Paritair Comité 1400300: WEGVERVOER EN LOGISTIEK VOOR REKENING VAN DERDEN

afdrukken
   • Toestand op 12/02/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 30/08/2017 )
   • CAO-loonsverhoging met 1,1% in 06/2017 voor de minimumlonen en de reële lonen.
    Diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur - Garagepersoneel: Indexatie met 2% in 06/2017. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. De CAO-verhoging wordt toegepast voor de indexatie.

    De loongegevens vanaf 19/02/2010 zijn opgenomen in het officiële paritaire subcomité 1400300 (KB van 22/01/2010). De sub-sectoren 1400004 en 1400009 werden op die datum stopgezet.
    Een werknemer in opleiding : 6 maanden na zijn aanwerving zal hij het loon ontvangen van de categorie eigen aan het bestuurde voertuig. De bedoeling is het personeel een betere opleiding te geven tot beroepschauffeur. De vormingsperiode in het bedrijf zal evenwel beperkt worden tot 3 maanden voor de werknemers die met vrucht de door de VDAB georganiseerde opleidingscursus voor vrachtwagenchauffeur hebben beëindigd.
    Wanneer de werknemer voertuigen met een andere tonnenmaat bestuurt, heeft hij recht op het hoogste loon, voor zover hij minstens 50% van zijn dagelijkse tijd presteert in deze categorie.
    Ingeval van vast verblijf wordt aan het rijdend personeel een forfaitair loon toegekend overeenstemmend met 8 arbeidsuren. Deze uren komen niet in aanmerking voor de berekening van de gemiddelde arbeidsduur bedoeld in de arbeidswet. Men spreekt van "vast verblijf" indien de werknemer, uit noodzaak van de dienst, geen prestaties levert tussen 2 dagelijkse rusttijden of tussen een dagelijkse en een wekelijkse rusttijd, zoals voorzien in de Verord. Comm. E.G. nr. 3820/85 van 20 december 1985 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, opgenomen buiten de woonplaats of buiten de in de arbeidsovereenkomst voorziene werkplek.

    Garagepersoneel:
    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

    Niet-Garagepersoneel:
    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
 • 1. Minimum uurlonen : Algemeen

  1.1. : Rijdend personeel

  Beschikbaarheidstijd is 99% van het minimumloon
  Categorie Regime
  38u-week 39u-week met 6 betaalde compensatiedagen
  Handlanger-begeleider 10,5960 10,3255
  Werknemer in opleiding (vergezeld van ervaren werknemer) 10,5960 10,3255
  Werknemer van een voertuig met een nuttig laadvermogen van minder dan 7 T 11,0060 10,7240
  Werknemer van een voertuig met een nuttig laadvermogen van minstens 7 T en minder dan 15 T 11,2535 10,9650
  Werknemer van een voertuig met een nuttig laadvermogen geluk aan 15 T of meer, een werknemer van een geleed voertuig, een werknemer van een erkend ADR-voertuig, een werknemer van een koelwagen 11,6475 11,3485

  1.2. : Niet-rijdend personeel

  Klasse Regime
  38u-week 39u-week met 6 betaalde compensatiedagen
  1 11,7965 11,4935
  2 12,3450 12,0280
  3 12,6680 12,3445
  4 12,9925 12,6590
  5 13,3165 12,9745
  6 13,5910 13,2420
  8 13,8655 13,5105

  1.3. : Garagepersoneel

  De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/01/2011 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen (het is eventueel nog van toepassing voor de studenten). NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

  Categorie Regime
  38u-week
  Hulpwerkman "service" niveau A 1.1 12,2415
  Hulpwerkman "service" (10 jaar ancienniteit in de onderneming) niveau A 1.2 12,7980
  Hulpwerkman "service" (20 jaar ancienniteit in de onderneming) niveau A 1.3 13,4425
  Hulpwerkman - niveau A21 12,7980
  Hulpwerkman (10 jaar ervaring in de onderneming) niveau A22 13,4425
  Hulpwerkman (20 jaar ervaring in de onderneming) niveau A23 14,0755
  Geoefende hulpwerkman - niveau B 14,0755
  Geschoolde arbeider - niveau C 15,6160
  Geschoolde arbeider - niveau D 16,3795
  Buiten categorie - niveau E 17,5375

  2. Minimum uurlonen : Koerierdiensten

  Beschikbaarheidstijd is 99% van het minimumloon
  Categorie Regime
  38u-week 39u-week met 6 betaalde compensatiedagen
  Rijdend personeel van koerierdiensten 11,6475 11,3485
  Niet rijdend personeel van koerierdiensten 12,3450 12,0280

  3. Minimum uurlonen : Ondernemingen van mailhousing en prepostaal verwerken van mailings

  Onder "mailhousing" wordt bedoeld het sorteren en het verzendklaar maken van internationale post voor rekening van derden.

  Onder "prepostaal verwerken van mailings" wordt bedoeld het geheel of een gedeelte van de volgende verwerkingen : het behandelen van documenten, brochures en/of pakketten voor het samenstellen van mailings (vouwen, onder folie of omslag brengen, adresseren, enz...) alsook het sorteren en het postklaar maken van deze mailings voor rekening van derden.

  Categorie Regime
  38u-week
  I 11,7970
  II - Minder dan 6 maanden anciënniteit in de sector 11,7970
  II - Minstens 6 maanden anciënniteit in de sector 12,3450
  III - Minder dan 6 maanden anciënniteit in de sector 12,3450
  III - Minstens 6 maanden anciënniteit in de sector 12,5230
  IV 13,3165
  V 13,8655

  4. Minimum uurlonen : Besteldiensten

  Beschikbaarheidstijd is 99% van het minimumloon
  Categorie Regime
  38u-week 39u-week met 6 betaalde compensatiedagen
  A 11,0060 10,7240
  B 11,2535 10,9650

  5. Minimum uurlonen : Diensten voor het verhuren van voertuigen met chaffeur

  5.1. : Chauffeurs

  5.1.1. : Werkgever aangesloten bij sociaal fonds voor de taxiondernemingen

  Anciënniteit
  Minder dan 3 jaar 12,1186
  Vanaf 3 jaar 12,2399
  Vanaf 5 jaar 12,3609
  Vanaf 8 jaar 12,4821
  Vanaf 10 jaar 12,6031
  Vanaf 15 jaar 12,7247
  Vanaf 20 jaar 12,8459

  5.2. : Garagepersoneel

  Categorie
  Hulparbeider 10,6798
  Geschoolde arbeider categorie 3 11,3396
  Geschoolde arbeider categorie 2 12,4677
  Geschoolde arbeider categorie 1 13,1310
  Buiten categorie 14,0144

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites