Paritair Comité 1400009: GOEDERENBEHANDELING VOOR REKENING VAN DERDEN

afdrukken
      • Inwerkingtreding 19/02/2010 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 01/02/2016 )
      • De loongegevens vanaf 19/02/2010 zijn opgenomen in het officiële paritaire subcomité 1400300 (KB van 22/01/2010). Het officieuze paritaire subcomité 1400009 werd op die datum stopgezet.