Zoeken:

Paritair Comité 3290000: SOCIO-CULTURELE SECTOR

afdrukken
   • Toestand op 25/11/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 26/02/2015 )
   • Bekijk de lijst met bestaande Sub Comités hier.
   • Zie Subcomités 3290100, 3290200 en 3290300. Het document betreffende het bevoegdheidsdomein is hier consulteerbaar.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.