Gelieve er nota van te nemen dat er momenteel een achterstand is in de bijwerking van de Databank minimumlonen.
De bevoegde directie zal zo spoedig mogelijk proberen deze achterstand weg te werken.

Paritair Comité 1150009: AANVULLENDE SUBSECTOR VOOR HET GLAS

afdrukken
   • Inwerkingtreding 01/06/2017 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 25/09/2017 )
   • CAO-loonsverhoging met 0,8 % in 06/2017 voor de minimumlonen en de reële lonen. Over de overige 0,3 % (te berekenen op dezelfde manier als de 0,8 %) kan vrij in de ondernemingen onderhandeld worden. Indien er in de onderneming geen akkoord kan worden gesloten vóór 31/12/2017, worden de minimum bruto uurlonen en de reële bruto uurlonen en de ploegenpremies verhoogd met 0,3 % vanaf 01/06/2017.


    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.
    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 115).

   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 37u50

  1.1. : Minimum uurlonen

  Categorie Anciënniteit in maanden
  0 (Loonschaal I) 3 (Loonschaal II)
  1 11,0532 11,0532
  2 11,0532 11,0971
  3 11,3348 11,6453
  4 11,7481 12,0547
  5 12,0547 12,4762
  6A 13,1880 13,4995
  6B 13,4995 13,8076