Gelieve er nota van te nemen dat er momenteel een achterstand is in de bijwerking van de Databank minimumlonen.
De bevoegde directie zal zo spoedig mogelijk proberen deze achterstand weg te werken.

Paritair Comité 1150009: AANVULLENDE SUBSECTOR VOOR HET GLAS

afdrukken
   • Inwerkingtreding 01/07/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 03/02/2020 )
   • Loonverhoging met 1,1% in 7/2019. Minimum 0,16€.
    Vanaf 01/07/2019 worden de reële bruto-uurlonen met 0,8% verhoogd.
    De overige 0,3% (te berekenen op dezelfde wijze als de 0,8%) mogen vrij onderhandeld worden binnen de ondernemingen.
    Indien er vóór 31/12/2019 geen overeenkomst in de onderneming wordt bereikt, worden de reële bruto-uurlonen met ingang van 01/07/2019 met 0,3% verhoogd. De twee verhogingen (0,8% en 0,3%) zullen in totaal 1,1% bedragen met een minimum van 0,16€/uur (op basis van 37uSO/week).
    Indien een bedrijfsakkoord wordt bereikt over de 0,3% die vrij wordt onderhandeld, dan worden de reële bruto uurlonen verhoogd met 0,8% met een minimum van 0,1164€/uur (wat overeenkomt met 0,16€/uur x (8/11))
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 115).

   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 37u50

  1.1. : Minimum uurlonen

  Categorie Anciënniteit in maanden
  0 (Loonschaal I) 3 (Loonschaal II)
  1 11,4343 11,4343
  2 11,4343 11,4790
  3 11,7215 12,0382
  4 12,1431 12,4558
  5 12,4558 12,8857
  6A 13,6118 13,9295
  6B 13,9295 14,2438