Zoeken:

Paritair Comité 1150009: AANVULLENDE SUBSECTOR VOOR HET GLAS

afdrukken
   • Toestand op 14/01/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 03/02/2020 )
   • Loonverhoging met 1,1% in 7/2019. Minimum 0,16€.
    Vanaf 01/07/2019 worden de reële bruto-uurlonen met 0,8% verhoogd.
    De overige 0,3% (te berekenen op dezelfde wijze als de 0,8%) mogen vrij onderhandeld worden binnen de ondernemingen.
    Indien er vóór 31/12/2019 geen overeenkomst in de onderneming wordt bereikt, worden de reële bruto-uurlonen met ingang van 01/07/2019 met 0,3% verhoogd. De twee verhogingen (0,8% en 0,3%) zullen in totaal 1,1% bedragen met een minimum van 0,16€/uur (op basis van 37uSO/week).
    Indien een bedrijfsakkoord wordt bereikt over de 0,3% die vrij wordt onderhandeld, dan worden de reële bruto uurlonen verhoogd met 0,8% met een minimum van 0,1164€/uur (wat overeenkomt met 0,16€/uur x (8/11))
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 115).

   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 37u50

  1.1. : Minimum uurlonen

  Categorie Anciënniteit in maanden
  0 (Loonschaal I) 3 (Loonschaal II)
  1 11,4343 11,4343
  2 11,4343 11,4790
  3 11,7215 12,0382
  4 12,1431 12,4558
  5 12,4558 12,8857
  6A 13,6118 13,9295
  6B 13,9295 14,2438