Zoeken:

Paritair Comité 1020400: ZANDSTEEN- EN KWARTSIETGROEVEN OP HET GEHELE GRONDGEBIED VAN HET RIJK, UITGEZONDERD DE KWARTSIETGROEVEN VAN DE PROVINCIE WAALS-BRABANT

afdrukken
      • Toestand op 18/10/2020 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 17/03/2014 )
      • Zie Sub-sectoren 1020401 en 1020402. Het document betreffende het bevoegdheidsdomein is hier consulteerbaar.