Zoeken:

Paritair Comité 1180003: BAKKERIJEN (GROTE EN KLEINE) / KLEINE BANKETBAKKERIJEN, EVENTUEEL MET CONSUMPTIESALON / KLEINE (AMBACHTELIJKE) ROOMIJSFABRIKANT / KLEINE (AMBACHTELIJKE) SUIKERBAKKERS

afdrukken
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. : Arbeiders

  1.1.1. : Ondernemingen die 10 werknemers of meer tewerkstellen

  1.1.1.1. : Kleine bakkerijen en banketbakkerijen

  Categorie
  1 13,97
  2 14,42
  3 15,34
  4 15,81
  5 16,75
  6 18,11
  7 13,11
  8 14,14
  9 14,96
  10 15,14
  11 15,34
  12 15,34
  13 15,46
  14 15,34
  15 16,48
  16 18,87

  1.1.1.2. : Grote bakkerijen en banketbakkerijen

  1.1.1.2.1. : Minder dan 6 maanden anciënniteit in de onderneming
  Categorie
  1 13,59
  2 14,00
  3 14,95
  4 15,43
  5 16,30
  6 17,63
  7 12,78
  8 13,70
  9 14,54
  10 14,75
  11 14,95
  12 14,95
  13 15,03
  14 14,95
  15 16,02
  16 18,37
  1.1.1.2.2. : 6 maand anciënniteit of meer in de onderneming
  Categorie
  1 13,98
  2 14,43
  3 15,35
  4 15,82
  5 16,76
  6 18,12
  7 13,12
  8 14,15
  9 14,97
  10 15,15
  11 15,35
  12 15,35
  13 15,47
  14 15,35
  15 16,49
  16 18,88

  1.1.2. : Onderneming met minder dan 10 werknemers

  Categorie
  1 13,80
  2 14,23
  3 15,16
  4 15,66
  5 16,56
  6 17,91
  7 12,97
  8 13,94
  9 14,78
  10 14,99
  11 15,16
  12 15,16
  13 15,27
  14 15,16
  15 16,28
  16 18,66

  1.2. : Studenten

  Percentages van de in tabel 1.1.1.1. vermelde minimumlonen.

  Leeftijd
  18 jaar en ouder 90%
  17 jaar 80%
  16 jaar 70%
  15 jaar 60%

  1.3. : Flexi-loon

  In dit paritair comité kunnen per 1 januari 2018 flexi-jobwerknemers worden tewerkgesteld.

  Het Flexiloon bestaat uit het basisloon, zijnde een nettoloon ter vergoeding van een prestatie geleverd in het kader van een flexi-job, aangevuld met alle vergoedingen, premies en voordelen van welke aard ook die door de werkgever toegekend worden ter vergoeding van diezelfde prestatie, en waarop sociale bijdragen verschuldigd zijn.

  Het Flexivakantiegeld bedraagt 7,67 % van het Flexiloon en wordt er samen mee uitbetaald.

  Voor het bedrag van het Flexiloon wordt verwezen naar het paritair comité 302 – Hotelbedrijf.