Zoeken:

Paritair Comité 3130000: APOTHEKEN EN TARIFICATIEDIENSTEN

afdrukken
   • Toestand op 14/10/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 27/04/2021 )
   • Indexatie met 2% in 04/2021.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    In onderhavig loonbarema werd het leeftijdscriterium vervangen/opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.
 • 1. : Personeel dat geen apotheker is

  ERVARING CATEGORIE
  I II III IV
  0 1.727,51 1.758,36 1.820,05 1.881,76
  1 1.758,36 1.789,20 1.850,90 1.943,45
  2 1.789,20 1.820,05 1.881,76 2.005,16
  3 1.823,17 1.859,64 1.914,37 2.042,09
  4 1.833,47 1.870,19 1.925,22 2.053,68
  5 1.849,71 1.886,64 1.942,02 2.071,25
  6 1.860,01 1.897,16 1.952,87 2.082,83
  7 1.870,35 1.907,72 1.963,72 2.094,46
  8 1.880,64 1.918,25 1.974,59 2.106,09
  9 1.890,95 1.928,75 1.985,44 2.117,68
  10 1.901,29 1.939,30 1.996,30 2.129,33
  11 1.911,60 1.949,83 2.007,18 2.140,96
  12 1.921,90 1.960,38 2.018,02 2.152,60
  13 1.932,25 1.970,91 2.025,96 2.164,19
  14 1.942,54 1.981,41 2.039,77 2.175,81
  15 1.952,87 1.991,98 2.050,63 2.187,44
  16 1.963,18 2.002,49 2.061,47 2.199,03
  17 1.973,52 2.013,03 2.072,31 2.210,68
  18 1.983,84 2.023,58 2.083,21 2.222,28
  19 1.994,13 2.034,09 2.094,03 2.233,91
  20 2.004,47 2.044,63 2.104,90 2.245,54
  21 2.014,76 2.055,18 2.115,74 2.257,13
  22 2.025,08 2.065,70 2.126,61 2.268,77
  23 2.035,42 2.076,22 2.137,46 2.280,40
  24 2.045,72 2.086,76 2.148,32 2.292,01
  25 2.056,01 2.097,29 2.159,17 2.303,60
  26 2.066,35 2.107,83 2.170,06 2.315,26
  27 2.076,69 2.118,35 2.180,91 2.326,83
  28 2.086,97 2.128,90 2.191,77 2.338,48
  29 2.097,29 2.139,44 2.202,64 2.350,10
  30 2.107,64 2.149,99 2.213,51 2.361,74
  31 2.117,93 2.160,49 2.224,34 2.373,34
  32 2.128,24 2.171,04 2.235,22 2.384,97
  33 2.138,54 2.181,56 2.246,10 2.396,57
  34 2.148,87 2.192,09 2.256,91 2.408,19
  35 2.159,17 2.202,64 2.267,78 2.420,43
  36 2.169,52 2.213,13 2.278,63 2.431,52
  37 2.179,82 2.223,70 2.289,50 2.443,06
  38 2.190,16 2.234,23 2.300,33 2.454,60
  39 2.200,46 2.244,80 2.311,22 2.466,16
  40 2.210,82 2.255,29 2.322,06 2.477,69
  41 2.221,11 2.265,87 2.332,95 2.489,23
  42 2.231,44 2.276,42 2.343,81 2.500,77

  2. : Apothekers

  Om te bepalen of het maandelijks minimumloon dat tussen de partijen werd overeengekomen beantwoordt aan het hieronder voorziene minimum, moet men rekening houden met alle elementen die in artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers worden vermeld, met inbegrip van de voordelen toegekend op een andere dan de maandelijkse basis.

  Voor de apotheker die krachtens een overeenkomst voor deeltijdse arbeid is tewerkgesteld, zijn de bepalingen toepasselijk van de collectieve overeenkomst nr. 35 van 27 februari 1981, afgesloten in de Nationale Arbeidsraad, en voornamelijk artikel 10.

  ANCIENNITEIT IN DE SECTOR CATEGORIE
  Adjuncten Provisoren
  Zonder ervaring 2.828,99 3.133,16
  6 maanden 2.964,16 3.302,15
  1 jaar 3.133,16 3.471,17
  3 jaar 3.217,67 3.555,65
  5 jaar 3.302,15 3.640,17
  7 jaar 3.386,69 3.724,65
  10 jaar 3.471,17 3.809,14

  3. : Vervanger van de farmaceutisch technische assistent (weekbasis : 38u)

  Wordt als vervanger van de farmaceutisch technische assistent beschouwd, de bediende die minstens beantwoordt aan de maatstaven van de derde categorie van de farmaceutisch technisch assistenten en die bij gelegenheid door verschillende werkgevers wordt tewerkgesteld.

  Het dagelijks minimumloon van de vervanger van de farmaceutisch technische assistent wordt bepaald op basis van het maandelijks minimumloon van categorie 3, in functie van zijn ervaring.
  De verplaatsingskosten zijn ten laste van de werkgever. Ingeval er voordelen in natura worden toegekend, mag de waarde van de voeding worden afgetrokken volgens het bedrag vastgesteld voor de berekening van de bijdragen voor de sociale zekerheid.

  ERVARING CATEGORIE (per uur)
  I
  0 11,0529
  1 11,2403
  2 11,4277
  3 11,6257
  4 11,6916
  5 11,7936
  6 11,8595
  7 11,9254
  8 11,9914
  9 12,0573
  10 12,1233
  11 12,1894
  12 12,2552
  13 12,3034
  14 12,3873
  15 12,4532
  16 12,5190
  17 12,5849
  18 12,6511
  19 12,7168
  20 12,7828
  21 12,8486
  22 12,9146
  23 12,9805
  24 13,0465
  25 13,1124
  26 13,1785
  27 13,2444
  28 13,3103
  29 13,3764
  30 13,4424
  31 13,5081
  32 13,5742
  33 13,6403
  34 13,7059
  35 13,7719
  36 13,8378
  37 13,9038
  38 13,9696
  39 14,0357
  40 14,1016
  41 14,1677
  42 14,2337