Paritair Comité 2250000: INRICHTINGEN VAN HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS

afdrukken
   • Inwerkingtreding 15/01/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 17/12/2020 )
   • Bekijk de lijst met bestaande Sub Comités hier.
   • Voor de instellingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs andere dan de vrije universiteiten, zie PSC's 2250100 en 2250200. Het document betreffende het bevoegdheidsdomein is hier consulteerbaar. 

    De CAO’s afgesloten in PC 225.00 voor 15 januari 2020 zijn niet van toepassing op de vrije universiteiten.

    Een CAO die in PC 225.00 na 14 januari 2020 afgesloten wordt, is alleen van toepassing op de vrije universiteiten als ze expliciet vermeld worden in het toepassingsgebied van dieCAO en na consultatie van de vrije universiteiten.