Zoeken:

Paritair Comité 3190106: HUURDERSBOND

afdrukken
   • Toestand op 11/06/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 13/11/2020 )
   • Indexatie: basislonen x 1,3728 in 04/2020.. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 31901).
    Deze minimumlonen zijn van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen voor zover zij gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap als sociaal verhuurkantoor, krachtens het Besluit van de Vlaamse regering van 21 oktober 1997 houdende bepaling van de erkennings- en subsidiëringvoorwaarden voor sociale verhuurkantoren (B.S. 31/10/1997), of krachtens de regelgeving die genoemd Besluit van de Vlaamse regering aanpast of vervangt.
    Om de overeenstemmende bruto maandlonen te bepalen, worden de geïndexeerde baremieke bruto jaarlonen gedeeld door 12. Om de overeenstemmende bruto uurlonen te bepalen, worden de geïndexeerde baremieke bruto jaarlonen gedeeld door het getal 1976 (overeenkomend met een wekelijkse arbeidsduur van 38 uur x 52 weken).

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. MINIMUMLONEN : BAREMALONEN ZONDER HAARD- OF STANDPLAATSTOELAGE

  1.1. FUNCTIEGROEP : ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

  Anciënniteit (in jaren) Barema
  Klasse 2 (A2) Klasse 1 (A1)
  0 1.949,12 2.285,91
  1 2.029,08 2.329,45
  2 2.109,04 2.396,64
  3 2.189,00 2.487,50
  4 2.268,96 2.578,37
  5 2.268,96 2.578,37
  6 2.382,93 2.707,87
  7 2.382,93 2.851,80
  8 2.496,90 2.851,80
  9 2.496,90 2.926,47
  10 2.610,87 2.966,89
  11 2.610,87 3.001,09
  12 2.724,83 3.096,40
  13 2.724,83 3.096,40
  14 2.838,80 3.225,91
  15 2.838,80 3.225,91
  16 2.952,77 3.407,39
  17 2.952,77 3.482,01
  18 3.066,74 3.588,86
  19 3.066,74 3.663,48
  20 3.180,71 3.663,48
  21 3.180,71 3.738,10
  22 3.294,67 3.743,95
  23 3.408,64 3.873,46
  24 3.522,61 4.002,97
  25 3.522,61 4.002,97
  26 3.522,61 4.002,97
  27 3.522,61 4.002,97

  1.2. FUNCTIEGROEP : ADVIESVERLENER

  Anciënniteit (in jaren) Barema
  Klasse 2B (B2B) Klasse 2A (B2A) Klasse 1 (B1C)
  0 1.957,45 2.033,00 2.314,19
  1 1.995,21 2.064,47 2.358,26
  2 2.038,02 2.134,65 2.425,99
  3 2.114,80 2.214,99 2.517,39
  4 2.191,13 2.294,96 2.608,26
  5 2.191,59 2.295,60 2.609,18
  6 2.300,41 2.409,57 2.738,69
  7 2.301,27 2.410,81 2.739,61
  8 2.410,06 2.524,77 2.869,12
  9 2.411,24 2.526,01 2.870,33
  10 2.520,03 2.639,98 2.999,84
  11 2.521,21 2.641,22 3.001,24
  12 2.630,00 2.755,18 3.130,75
  13 2.631,18 2.756,43 3.132,16
  14 2.739,97 2.870,40 3.261,67
  15 2.741,15 2.871,63 3.263,08
  16 2.849,94 2.985,60 3.392,59
  17 2.851,12 2.986,84 3.393,99
  18 2.959,91 3.100,81 3.523,50
  19 2.961,09 3.102,05 3.524,91
  20 3.069,88 3.216,01 3.654,42
  21 3.071,06 3.217,25 3.655,82
  22 3.179,85 3.331,22 3.785,33
  23 3.289,82 3.446,43 3.916,25
  24 3.398,61 3.560,39 4.045,76
  25 3.399,79 3.561,63 4.047,17
  26 3.399,79 3.561,63 4.047,17
  27 3.400,97 3.562,87 4.048,57

  1.3. FUNCTIEGROEP : JURIST, COORDINATOR HUURDERSBOND

  Anciënniteit (in jaren) Barema
  (B1A)
  0 2.864,04
  1 2.908,11
  2 2.952,15
  3 2.996,23
  4 2.996,23
  5 3.071,77
  6 3.071,77
  7 3.147,32
  8 3.216,33
  9 3.222,86
  10 3.362,30
  11 3.363,22
  12 3.508,27
  13 3.509,20
  14 3.654,25
  15 3.655,17
  16 3.800,22
  17 3.801,14
  18 3.947,51
  19 3.948,44
  20 4.093,49
  21 4.094,41
  22 4.239,46
  23 4.386,07
  24 4.531,12
  25 4.532,70
  26 4.532,70
  27 4.534,27

  2. MINIMUMLONEN : BAREMALONEN MET HAARDTOELAGE

  2.1. FUNCTIEGROEP : ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

  Anciënniteit (in jaren) Barema
  Klasse 2 (A2) Klasse 1 (A1)
  0 2.053,57 2.388,81
  1 2.133,53 2.388,81
  2 2.213,49 2.448,86
  3 2.293,45 2.539,72
  4 2.373,41 2.630,59
  5 2.373,41 2.630,59
  6 2.435,15 2.707,87
  7 2.435,15 2.851,80
  8 2.549,12 2.851,80
  9 2.549,12 2.926,47
  10 2.644,49 2.966,89
  11 2.644,49 3.001,09
  12 2.724,83 3.096,40
  13 2.724,83 3.096,40
  14 2.838,80 3.225,91
  15 2.838,80 3.225,91
  16 2.952,77 3.407,39
  17 2.952,77 3.482,01
  18 3.066,74 3.588,86
  19 3.066,74 3.663,48
  20 3.180,71 3.663,48
  21 3.180,71 3.738,10
  22 3.294,67 3.743,95
  23 3.408,64 3.873,46
  24 3.522,61 4.002,97
  25 3.522,61 4.002,97
  26 3.522,61 4.002,97
  27 3.522,61 4.002,97

  2.2. FUNCTIEGROEP : ADVIESVERLENER

  Anciënniteit (in jaren) Barema
  Klasse 2B (B2B) Klasse 2A (B2A) Klasse 1 (B1C)
  0 2.061,90 2.137,45 2.388,81
  1 2.099,66 2.168,92 2.410,48
  2 2.142,47 2.239,10 2.478,21
  3 2.219,25 2.319,44 2.569,61
  4 2.295,58 2.388,81 2.644,49
  5 2.296,04 2.388,81 2.644,49
  6 2.388,81 2.461,79 2.738,69
  7 2.388,81 2.463,03 2.739,61
  8 2.462,28 2.576,99 2.869,12
  9 2.463,46 2.578,23 2.870,33
  10 2.572,25 2.644,49 2.999,84
  11 2.573,43 2.644,49 3.001,24
  12 2.644,49 2.755,18 3.130,75
  13 2.644,49 2.756,43 3.132,16
  14 2.739,97 2.870,40 3.261,67
  15 2.741,15 2.871,63 3.263,08
  16 2.849,94 2.985,60 3.392,59
  17 2.851,12 2.986,84 3.393,99
  18 2.959,91 3.100,81 3.523,50
  19 2.961,09 3.102,05 3.524,91
  20 3.069,88 3.216,01 3.654,42
  21 3.071,06 3.217,25 3.655,82
  22 3.179,85 3.331,22 3.785,33
  23 3.289,82 3.446,43 3.916,25
  24 3.398,61 3.560,39 4.045,76
  25 3.399,79 3.561,63 4.047,17
  26 3.399,79 3.561,63 4.047,17
  27 3.400,97 3.562,87 4.048,57

  2.3. FUNCTIEGROEP : JURIST, COORDINATOR HUURDERSBOND

  Anciënniteit (in jaren) Barema
  (B1A)
  0 2.864,04
  1 2.908,11
  2 2.952,15
  3 2.996,23
  4 2.996,23
  5 3.071,77
  6 3.071,77
  7 3.147,32
  8 3.216,33
  9 3.222,86
  10 3.362,30
  11 3.363,22
  12 3.508,27
  13 3.509,20
  14 3.654,25
  15 3.655,17
  16 3.800,22
  17 3.801,14
  18 3.947,51
  19 3.948,44
  20 4.093,49
  21 4.094,41
  22 4.239,46
  23 4.386,07
  24 4.531,12
  25 4.532,70
  26 4.532,70
  27 4.534,27

  3. MINIMUMLONEN : BAREMALONEN MET STANDPLAATSTOELAGE

  3.1. FUNCTIEGROEP : ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

  Anciënniteit (in jaren) Barema
  Klasse 2 (A2) Klasse 1 (A1)
  0 2.001,34 2.336,59
  1 2.081,30 2.355,56
  2 2.161,26 2.422,75
  3 2.241,22 2.513,61
  4 2.321,18 2.604,48
  5 2.321,18 2.604,48
  6 2.409,04 2.707,87
  7 2.409,04 2.851,80
  8 2.523,01 2.851,80
  9 2.523,01 2.926,47
  10 2.618,37 2.966,89
  11 2.618,37 3.001,09
  12 2.724,83 3.096,40
  13 2.724,83 3.096,40
  14 2.838,80 3.225,91
  15 2.838,80 3.225,91
  16 2.952,77 3.407,39
  17 2.952,77 3.482,01
  18 3.066,74 3.588,86
  19 3.066,74 3.663,48
  20 3.180,71 3.663,48
  21 3.180,71 3.738,10
  22 3.294,67 3.743,95
  23 3.408,64 3.873,46
  24 3.522,61 4.002,97
  25 3.522,61 4.002,97
  26 3.522,61 4.002,97
  27 3.522,61 4.002,97

  3.2. FUNCTIEGROEP : ADVIESVERLENER

  Anciënniteit (in jaren) Barema
  Klasse 2B (B2B) Klasse 2A (B2A) Klasse 1 (B1C)
  0 2.009,67 2.085,22 2.340,30
  1 2.047,43 2.116,69 2.384,37
  2 2.090,24 2.186,87 2.452,10
  3 2.167,02 2.267,21 2.543,50
  4 2.243,35 2.336,59 2.618,37
  5 2.243,81 2.336,59 2.618,37
  6 2.336,59 2.435,68 2.738,69
  7 2.336,59 2.436,92 2.739,61
  8 2.436,17 2.550,88 2.869,12
  9 2.437,35 2.552,12 2.870,33
  10 2.546,14 2.639,98 2.999,84
  11 2.547,32 2.641,22 3.001,24
  12 2.630,00 2.755,18 3.130,75
  13 2.631,18 2.756,43 3.132,16
  14 2.739,97 2.870,40 3.261,67
  15 2.741,15 2.871,63 3.263,08
  16 2.849,94 2.985,60 3.392,59
  17 2.851,12 2.986,84 3.393,99
  18 2.959,91 3.100,81 3.523,50
  19 2.961,09 3.102,05 3.524,91
  20 3.069,88 3.216,01 3.654,42
  21 3.071,06 3.217,25 3.655,82
  22 3.179,85 3.331,22 3.785,33
  23 3.289,82 3.446,43 3.916,25
  24 3.398,61 3.560,39 4.045,76
  25 3.399,79 3.561,63 4.047,17
  26 3.399,79 3.561,63 4.047,17
  27 3.400,97 3.562,87 4.048,57

  3.3. FUNCTIEGROEP : JURIST, COORDINATOR HUURDERSBOND

  Anciënniteit (in jaren) Barema
  (B1A)
  0 2.864,04
  1 2.908,11
  2 2.952,15
  3 2.996,23
  4 2.996,23
  5 3.071,77
  6 3.071,77
  7 3.147,32
  8 3.216,33
  9 3.222,86
  10 3.362,30
  11 3.363,22
  12 3.508,27
  13 3.509,20
  14 3.654,25
  15 3.655,17
  16 3.800,22
  17 3.801,14
  18 3.947,51
  19 3.948,44
  20 4.093,49
  21 4.094,41
  22 4.239,46
  23 4.386,07
  24 4.531,12
  25 4.532,70
  26 4.532,70
  27 4.534,27

  4. MINIMUMLONEN : GEWAARBORGD MINIMUMLOON

  De opklimming in loonschaal wordt toegepast vanaf het ogenblik dat het baremaloon het gewaarborgd minimum brutoloon bereikt of overschrijdt.
  Berekeningsmodaliteiten van het gewaarborgd loon bij onregelmatige prestaties met variabel loon (toeslagen bij onregelmatige prestaties), in geval van feestdagen, met toekenning van gewaarborgd loon.
  Het variabel loonelement zal berekend worden door omzetting in een gemiddeld uurloon. Dit gemiddeld uurloon wordt bekomen door de som van al het variabel loon voor effectieve onregelmatige prestaties die de werknemer tijdens het lopende kalenderjaar ontving, te delen door het aantal effectief gepresteerde arbeidsuren van de werknemer over dezelfde referteperiode. Het aldus berekend gemiddeld aanvullend uurloon wordt vermenigvuldigd met het aantal uren gewaarborgd loon waartoe deze werknemer gerechtigd is. Deze berekeningswijze staat derhalve neutraal ten opzichte van wijzigingen in de prestatieduur of in de baremieke weddeschalen van de gerechtigde werknemer. Dit gewaarborgd variabel loonelement zal, met het lopende kalenderjaar als referteperiode, jaarlijks in de vorm van een éénmalig bedrag samen met het loon van december worden uitbetaald. (CAO 27/02/2006, 80.333)
  Minimum bruto-maandloon (voltijdse basis)
  incl. haard- of standplaatstoelage 1.858,38