Zoeken:

Paritair Comité 1190004: HANDEL IN BIEREN EN DRINKWATERS

afdrukken
   • Toestand op 14/02/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 31/01/2019 )
   • Indexatie met 2,16 % in 01/2019.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Opsplitsing loonschalen:
    De volgende ondernemingen zijn gehouden vanaf 1 januari 2016 de verhoogde loonschalen te betalen: loonschaal 2 (+ 0.0875 euro/uur):
    - De ondernemingen waar de ecocheques, toe te kennen op grond van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2009 betreffende de ecocheques, niet werden omgezet in een ander voordeel en in ondernemingen waar de ecocheques, op grond van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2011 betreffende de omzetting van de ecocheques, niet werden omgezet in een ander voordeel of in een verhoging van de maaltijdcheque met 1,08 euro;
    - De ondernemingen opgericht vanaf 1 januari 2016.
    - De reeds vóór 1 januari 2016 bestaande ondernemingen die pas na 31 december 2015 voor het eerst arbeiders in dienst nemen.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden behouden. Er zijn sectorale studentenlonen van toepassing. Gelet op haar suppletieve aard is NAR-CAO 50 niet nodig.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 119).
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. MINIMUMUURLONEN : Schaal 1 (ecocheques omgezet in een ander voordeel)

  1.1.1. LEEFTIJD : 21 jaar of meer

  Deze minimumuurlonen omvatten alle premies en conventionele voordelen, uitgezonderd de premies voorzien in nationale overeenkomsten.

  1.1.1.1. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 50 of meer

  Categorië
  1 2 3 4
  12,55 13,05 13,44 13,89

  1.1.1.2. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 10 tot 49

  Categorië
  1 2 3 4
  12,21 12,67 13,05 13,55

  1.1.1.3. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : Minder dan 10

  Categorië
  1 2 3 4
  12,15 12,62 13,02 13,51

  1.1.2. LEEFTIJD : Minder dan 21 jaar

  Percentages van de bedragen der minimumuurlonen van de arbeiders van 21 jaar.

  1.1.2.1. : Arbeiders anderen dan studenten, leerlingen en stagiaires

  1.1.2.1.1. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 50 of meer
  Leeftijd Categorië
  1 2 3 4
  20 jaar 100,0% 12,55 13,05 13,44 13,89
  19 jaar 100,0% 12,55 13,05 13,44 13,89
  18 jaar 100,0% 12,55 13,05 13,44 13,89
  17 jaar 77,5% 9,73 10,11 10,42 10,76
  16 jaar 70,0% 8,79 9,13 9,41 9,72
  15 jaar 70,0% 8,79 9,13 9,41 9,72
  1.1.2.1.2. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 10 tot 49
  Leeftijd Categorië
  1 2 3 4
  20 jaar 100,0% 12,21 12,67 13,05 13,55
  19 jaar 100,0% 12,21 12,67 13,05 13,55
  18 jaar 100,0% 12,21 12,67 13,05 13,55
  17 jaar 77,5% 9,46 9,82 10,11 10,50
  16 jaar 70,0% 8,55 8,87 9,13 9,48
  15 jaar 70,0% 8,55 8,87 9,13 9,48
  1.1.2.1.3. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : Minder dan 10
  Leeftijd Categorië
  1 2 3 4
  20 jaar 100,0% 12,15 12,62 13,02 13,51
  19 jaar 100,0% 12,15 12,62 13,02 13,51
  18 jaar 100,0% 12,15 12,62 13,02 13,51
  17 jaar 77,5% 9,42 9,78 10,09 10,47
  16 jaar 70,0% 8,50 8,83 9,11 9,46
  15 jaar 70,0% 8,50 8,83 9,11 9,46

  1.1.2.2. : Studenten, leerlingen en stagiaires

  1.1.2.2.1. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 50 of meer
  Leeftijd Categorië
  1 2 3 4
  20 jaar 97,5% 12,24 12,72 13,10 13,54
  19 jaar 92,5% 11,61 12,07 12,43 12,85
  18 jaar 85,0% 10,67 11,09 11,42 11,81
  17 jaar 77,5% 9,73 10,11 10,42 10,76
  16 jaar 70,0% 8,79 9,13 9,41 9,72
  15 jaar 70,0% 8,79 9,13 9,41 9,72
  1.1.2.2.2. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 10 tot 49
  Leeftijd Categorië
  1 2 3 4
  20 jaar 97,5% 11,90 12,35 12,72 13,21
  19 jaar 92,5% 11,29 11,72 12,07 12,53
  18 jaar 85,0% 10,38 10,77 11,09 11,52
  17 jaar 77,5% 9,46 9,82 10,11 10,50
  16 jaar 70,0% 8,55 8,87 9,13 9,48
  15 jaar 70,0% 8,55 8,87 9,13 9,48
  1.1.2.2.3. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : Minder dan 10
  Leeftijd Categorië
  1 2 3 4
  20 jaar 97,5% 11,85 12,30 12,69 13,17
  19 jaar 92,5% 11,24 11,67 12,04 12,50
  18 jaar 85,0% 10,33 10,73 11,07 11,48
  17 jaar 77,5% 9,42 9,78 10,09 10,47
  16 jaar 70,0% 8,50 8,83 9,11 9,46
  15 jaar 70,0% 8,50 8,83 9,11 9,46

  1.2. MINIMUMUURLONEN : Schaal 2

  1.2.1. LEEFTIJD : 21 jaar of meer

  Deze minimumuurlonen omvatten alle premies en conventionele voordelen, uitgezonderd de premies voorzien in nationale overeenkomsten.

  1.2.1.1. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 50 of meer

  Categorië
  1 2 3 4
  12,64 13,14 13,53 13,98

  1.2.1.2. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 10 tot 49

  Categorië
  1 2 3 4
  12,30 12,76 13,14 13,64

  1.2.1.3. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : Minder dan 10

  Categorië
  1 2 3 4
  12,24 12,71 13,11 13,60

  1.2.2. LEEFTIJD : Minder dan 21 jaar

  Percentages van de bedragen der minimumuurlonen van de arbeiders van 21 jaar.

  1.2.2.1. : Arbeiders anderen dan studenten, leerlingen en stagiaires

  1.2.2.1.1. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 50 of meer
  Leeftijd Categorië
  1 2 3 4
  20 jaar 100,0% 12,64 13,14 13,53 13,98
  19 jaar 100,0% 12,64 13,14 13,53 13,98
  18 jaar 100,0% 12,64 13,14 13,53 13,98
  17 jaar 77,5% 9,80 10,18 10,49 10,83
  16 jaar 70,0% 8,85 9,20 9,47 9,79
  15 jaar 70,0% 8,85 9,20 9,47 9,79
  1.2.2.1.2. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 10 tot 49
  Leeftijd Categorië
  1 2 3 4
  20 jaar 100,0% 12,30 12,76 13,14 13,64
  19 jaar 100,0% 12,30 12,76 13,14 13,64
  18 jaar 100,0% 12,30 12,76 13,14 13,64
  17 jaar 77,5% 9,53 9,89 10,18 10,57
  16 jaar 70,0% 8,61 8,93 9,20 9,55
  15 jaar 70,0% 8,61 8,93 9,20 9,55
  1.2.2.1.3. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : Minder dan 10
  Leeftijd Categorië
  1 2 3 4
  20 jaar 100,0% 12,24 12,71 13,11 13,60
  19 jaar 100,0% 12,24 12,71 13,11 13,60
  18 jaar 100,0% 12,24 12,71 13,11 13,60
  17 jaar 77,5% 9,49 9,85 10,16 10,54
  16 jaar 70,0% 8,57 8,90 9,18 9,52
  15 jaar 70,0% 8,57 8,90 9,18 9,52

  1.2.2.2. : Studenten, leerlingen en stagiaires

  1.2.2.2.1. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 50 of meer
  Leeftijd Categorië
  1 2 3 4
  20 jaar 97,5% 12,32 12,81 13,19 13,63
  19 jaar 92,5% 11,69 12,15 12,52 12,93
  18 jaar 85,0% 10,74 11,17 11,50 11,88
  17 jaar 77,5% 9,80 10,18 10,49 10,83
  16 jaar 70,0% 8,85 9,20 9,47 9,79
  15 jaar 70,0% 8,85 9,20 9,47 9,79
  1.2.2.2.2. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : 10 tot 49
  Leeftijd Categorië
  1 2 3 4
  20 jaar 97,5% 11,99 12,44 12,81 13,30
  19 jaar 92,5% 11,38 11,80 12,15 12,62
  18 jaar 85,0% 10,46 10,85 11,17 11,59
  17 jaar 77,5% 9,53 9,89 10,18 10,57
  16 jaar 70,0% 8,61 8,93 9,20 9,55
  15 jaar 70,0% 8,61 8,93 9,20 9,55
  1.2.2.2.3. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : Minder dan 10
  Leeftijd Categorië
  1 2 3 4
  20 jaar 97,5% 11,93 12,39 12,78 13,26
  19 jaar 92,5% 11,32 11,76 12,13 12,58
  18 jaar 85,0% 10,40 10,80 11,14 11,56
  17 jaar 77,5% 9,49 9,85 10,16 10,54
  16 jaar 70,0% 8,57 8,90 9,18 9,52
  15 jaar 70,0% 8,57 8,90 9,18 9,52

  1.3. MINIMUMUURLONEN : Flexiloon

  In dit paritair comité kunnen per 1 januari 2018 flexi-jobwerknemers worden tewerkgesteld.

  Het Flexiloon bestaat uit het basisloon, zijnde een nettoloon ter vergoeding van een prestatie geleverd in het kader van een flexi-job, aangevuld met alle vergoedingen, premies en voordelen van welke aard ook die door de werkgever toegekend worden ter vergoeding van diezelfde prestatie, en waarop sociale bijdragen verschuldigd zijn.

  Het Flexivakantiegeld bedraagt 7,67 % van het Flexiloon en wordt er samen mee uitbetaald.

  Voor het bedrag van het Flexiloon wordt verwezen naar het paritair comité 302 – Hotelbedrijf.