Zoeken:

Paritair Comité 1180000: VOEDINGSNIJVERHEID

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 17/03/2014 )
   • Bekijk de lijst met bestaande Sub Comités hier.
   • Zie sub-sectoren 1180001 t/m 1180022. Het document betreffende het bevoegdheidsdomein is hier consulteerbaar.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.