Zoeken:

Paritair Comité 3190099: SOCIALE VERHUURKANTOREN DIE GESUBSIDIEERD WORDEN DOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 20/03/2020 )
   • Indexatie met 2% in 04/2020. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd.

    In het PC 319 is geen specifieke cao afgesloten voor de sociale verhuurkantoren die erkend en gesubsidieerd worden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er bestaat in PC 319 nog altijd een algemeen barema en gewaarborgd minimumloon volgens CAO van 1 maart 1994 betreffende het geldelijk statuut van het personeel (35666).

    De in deze CAO vermelde bedragen dienen op 01/01/2008 vermenigvuldigd te worden met 1,0217. Voor het verdere verloop wordt verwezen naar de indexeringen in PSC 319.01 en 319.02.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC) maar een sub-sector van PC 319.