Zoeken:

Paritair Comité 1250100: BOSONTGINNINGEN

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 02/04/2020)
Indexering
Indexatie met 0,6% in 7/2020. (Laatst bewerkt: 08/07/2020)
Indexering
Indexatie met 0,3% in 4/2020. (Laatst bewerkt: 09/04/2020)
Indexering
Indexatie met 0,11% in 10/2019.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 25/03/2020)
Conventionele loonsverhoging Indexering
CAO-loonsverhoging met 1,1% voor de baremieke lonen met een minimum van 0,14€ voor de uurloonstijging. 
De loonsverhoging van 1,1% zal eerste worden toegepast en vervolgens de indexering. De bekomen lonen zullen afgerond worden in overeenstemming met de bestaande overeenkomsten na de gecumuleerde verhoging van 1,1% en de indexering.
Indexatie met 0,35% in 7/2019.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 25/03/2020)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 23/09/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 23/09/2019)
Indexering
Indexatie met 0,61% in 4/2019. (Laatst bewerkt: 13/06/2019)
Indexering
Indexatie met 0,61% in 01/2019.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 05/02/2019)
Indexering
Indexatie met 0,43% in 10/2018.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd.
(Laatst bewerkt: 05/02/2019)
Indexering
Indexatie met 0,53% in 07/2018.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd.
(Laatst bewerkt: 05/02/2019)
Indexering
Indexatie met 0,41% in 04/2018.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd.

Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
(Laatst bewerkt: 05/02/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 27/02/2018)
Indexering
Indexatie met 0,20% in 01/2018.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 01/12/2017)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 22/11/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 27/02/2018)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 30/10/2018)
Conventionele loonsverhoging Indexering
CAO-loonsverhoging met 1,1% in 10/2017 voor de minimumlonen en de reële lonen.
Indexatie met 0,24% in 10/2017.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd.
De CAO-verhoging wordt toegepast voor de indexatie. (Laatst bewerkt: 01/12/2017)
Indexering
Indexatie met 0,90% in 07/2017.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 25/08/2017)
Indexering
Indexatie met 0,40% in 04/2017.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 05/04/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 27/02/2018)
Indexering
Indexatie met 0,05% in 01/2017.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 01/03/2017)
Indexering
Indexatie met 0,62% in 10/2016.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 01/03/2017)
Indexering
Indexatie met 0,43% in 07/2016.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 01/03/2017)
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging met + 0,04 Euro in 01/2016 voor de uurlonen. (Laatst bewerkt: 01/03/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 22/11/2017)
Indexering
Index = 0,03% (Laatst bewerkt: 30/06/2015)
Indexering
Index = 0% (Neutralisatie van de negatieve indexatie) (Laatst bewerkt: 31/03/2015)
Indexering
Index = 0% (Neutralisatie van de negatieve indexatie) (Laatst bewerkt: 09/01/2015)
Indexering
Index = 0% (Neutralisatie van de negatieve indexering) (Laatst bewerkt: 09/01/2015)
Indexering
Index = 0,16% (Laatst bewerkt: 01/07/2014)
Indexering
Index = 0,29% (Laatst bewerkt: 11/03/2014)
Indexering
Index = 0,04% (Laatst bewerkt: 17/01/2014)
Indexering
Index=0,39% (Laatst bewerkt: 01/10/2013)
Indexering
Index=0,33% (Laatst bewerkt: 01/07/2013)
Indexering
Index=0,34% (Laatst bewerkt: 01/04/2013)
Indexering
Index=0,38% (Laatst bewerkt: 01/01/2013)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 01/08/2014)
Indexering
Index=0,19% (Laatst bewerkt: 01/10/2012)
Indexering
Index=0,96% (Laatst bewerkt: 01/07/2012)
Indexering
Index=0,84% (Laatst bewerkt: 01/04/2012)
Indexering
Index=0,46% (Laatst bewerkt: 01/01/2012)
Indexering
Index=0,83% (Laatst bewerkt: 01/10/2011)
Indexering
Index=1,13% (Laatst bewerkt: 01/07/2011)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index=0,69% (Laatst bewerkt: 01/04/2011)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index=0,42% (Laatst bewerkt: 01/01/2011)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 16/03/2017)
Indexering
Index=0,57% (Laatst bewerkt: 01/10/2010)
Indexering
Index=0,69% (Laatst bewerkt: 01/07/2010)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index=0,18% (Laatst bewerkt: 01/04/2009)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index=0,51% (Laatst bewerkt: 01/01/2009)
Indexering
Index=1,3% (Laatst bewerkt: 01/10/2008)
Indexering
Index=1,6% (Laatst bewerkt: 01/07/2008)
Indexering
Index=1,35% (Laatst bewerkt: 01/04/2008)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Andere loonaanpassing
Begintoestand. (Laatst bewerkt: 01/01/2008)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)