Zoeken:

Paritair Comité 3300005: BESCHUT WONEN

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 18/01/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 15/04/2019)
Indexering
Indexatie met 2% in 06/2017. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 13/06/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 09/11/2017)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 17/01/2017)
Indexering
Indexatie met 2% in 06/2016. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 27/06/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 09/11/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 09/11/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 03/07/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 28/10/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 22/10/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 22/11/2016)
Andere loonaanpassing
Invoering barema zorgkundige (Laatst bewerkt: 27/10/2014)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 27/10/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 22/10/2014)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 27/10/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 22/10/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 22/10/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 22/10/2014)
Andere loonaanpassing
Invoering gewaarborgd maandelijks minimumloon (Laatst bewerkt: 27/10/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 25/11/2016)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 27/10/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 22/10/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 22/10/2014)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 27/10/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 22/10/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 22/10/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 22/10/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 22/10/2014)
Andere loonaanpassing
Nieuwe bedragen vastgelegd door CAO + Schrapping van de vermelding van de leeftijd in de barema's (Laatst bewerkt: 27/10/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 25/11/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 22/10/2014)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 27/10/2014)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 27/10/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 22/10/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 22/10/2014)
Andere loonaanpassing
Begintoestand (Laatst bewerkt: 27/10/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 25/11/2016)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 03/03/2017)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)