Zoeken:

Paritair Comité 3270200: BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Barema : Functieclassificatie en Anciënniteit
cao 161762 (Laatst bewerkt: 04/12/2020)
Indexering Andere loonaanpassing
Indexatie 2% in 3/2020.
Wijziging in functieclassificaties 03/2020.
In geval van indexatie intoepassing van de sectorale CAO’s worden zo wel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
(Laatst bewerkt: 08/12/2020)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 30/11/2020)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 11/02/2020)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 21/12/2020)
Indexering
Indexatie 2% in 10/2018 behalve GMMI. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 08/12/2020)
Indexering
Indexatie GMMI 2% in 9/2018.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
(Laatst bewerkt: 08/12/2020)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 08/07/2019)
Andere loonaanpassing
Begintoestand. (Laatst bewerkt: 07/12/2020)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 26/04/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 03/10/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 14/03/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 14/03/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 14/03/2016)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 14/03/2016)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 14/03/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 14/03/2016)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 03/03/2017)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)