Zoeken:

Paritair Comité 1020700: KALKSTEENGROEVEN, CEMENTFABRIEKEN EN KALKOVENS VAN HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT DOORNIK

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Indexering
Indexatie met 1% in 4/2020. (Laatst bewerkt: 27/01/2021)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 01/12/2020)
Indexering
Indexatie met 1% in 3/2019. (Laatst bewerkt: 26/01/2021)
Conventionele loonsverhoging
Loonverhoging met 1,1% in 1/2019. (Laatst bewerkt: 26/01/2021)
Indexering
Indexatie met 1% in 10/2018.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 21/10/2019)
Indexering
Indexatie met 1% in 04/2018.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 21/10/2019)
Indexering
Indexatie met 1% in 06/2017.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 21/10/2019)
Indexering
Indexatie met 1% in 03/2017.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 21/10/2019)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 16/01/2019)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 16/01/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 16/01/2019)
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging met 1,1% in 01/2017. (Laatst bewerkt: 21/10/2019)
Indexering
Indexatie met 1% in 06/2016.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 22/03/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 01/02/2017)
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging met 0,77% in 01/2016. (Laatst bewerkt: 22/03/2017)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 01/02/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 01/02/2017)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 14/03/2017)
Andere loonaanpassing
Sectorale minimumlonen uit de CAO van 11/03/2016 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden (133510). (Laatst bewerkt: 22/03/2017)
Indexering
Index = 1% (Laatst bewerkt: 23/12/2013)
Conventionele loonsverhoging Indexering
CAO-verhoging (+ 0,15€)
+ Index = 1%

De CAO-verhoging dient toegepast voor de indexaanpassing.

(Laatst bewerkt: 01/01/2013)
Indexering
Index = 1% (Laatst bewerkt: 01/05/2012)
Indexering
Index = 1% (Laatst bewerkt: 01/02/2012)
Conventionele loonsverhoging
CAO-verhoging (+ 0,05€) (Laatst bewerkt: 01/01/2012)
Indexering
Index = 1% (Laatst bewerkt: 01/09/2011)
Indexering
Index = 1% (Laatst bewerkt: 01/05/2011)
Indexering
Index = 1% (Laatst bewerkt: 01/03/2011)
Indexering
Index = 1% (Laatst bewerkt: 01/09/2010)
Conventionele loonsverhoging Indexering
CAO-verhoging (+ 0,125€)
+ Index = 1%

De CAO-verhoging dient toegepast voor de indexaanpassing.

(Laatst bewerkt: 01/05/2009)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 12/08/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index = 1% (Laatst bewerkt: 01/09/2008)
Indexering
Index = 1% (Laatst bewerkt: 01/07/2008)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Andere loonaanpassing
Begintoestand. (Laatst bewerkt: 01/01/2008)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)