Zoeken:

Paritair Comité 2220000: PAPIER- EN KARTONBEWERKING

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Indexering
Indexatie met 1,01% in 7/2020. (Laatst bewerkt: 08/07/2020)
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging met 25,6533€ in 12/2019 voor de minimumlonen.CAO-loonsverhoging met 1.1% in 12/2019 voor de reële lonen voor de minimumlonen.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.De CAO-verhoging wordt toegepast voor de indexatie.De minimum maandwedden worden op 1 januari 2018 verhoogd met 1,1%. De ondernemingen respecteren deze minimummaandwedden. De sociale partners op ondernemingsvlak beschikken over een termijn die loopt tot 31 december 2017 om een bedrijfsakkoord te sluiten en neer te leggen ter griffie van de Dienst Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg, dat gesloten wordt conform de individuele situatie van de onderneming:Hetzij:a. Onderneming waar er geen verschillen bestaan tussen arbeiders en bedienden op het vlak van de groepsverzekeringen/andere extra-legale voorwaarden: er kan een bedrijfsakkoord worden onderhandeld binnen de grenzen van deloon norm van 1,1% dat uiterlijk wordt neergelegd ter griffie van de dienst collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg op 31 december 2017. Bij gebreke aan dergelijk bedrijfsakkoord, zullen de reël brutomaandwedden stijgen met 1,1% op 1 januari 2018.Hetzij:b. Onderneming waar er verschillen bestaan tussen arbeiders en bedienden op het vlak van de groepsverzekeringen/andere extra-legale voorwaarden: er kan een bedrijfsakkoord worden onderhandeld waarbij: in eerste instantie 0,8% x maandloon x 13 wordt voorbehouden en aangewend voor de harmonisering van de groepsverzekering, ingevoerd met retroactief effect op 1 januari 2017; ingeval van andere harmonisatiemaatregelen wordt 0,3% van de loonnorm toegepast, ingevoerd met retroactief effect op 1 januari 2017.ENOp het vlak van de onderneming kunnen bijkomende onderhandelingen worden gevoerd ter invulling van de 0,8%. Indien er geen bedrijfsakkoord ter griffie van de dienst collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg is neergelegd uiterlijk op 31 december 2017, worden de reële brutomaandwedden met 0,8% verhoogd op 1 januari 2018. Indien de werkgever niet de nodige maatregelen neemt om de verhoging van de groepsverzekering of andere harmoniseringen zoals hierboven omschreven te organiseren tegen uiterlijk 31 december 2017 dan worden de regels voor ondernemingen waar geen verschillen bestaan tussen arbeiders en bedienden, zoals omschreven onder punt a. toegepast.De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing. (Laatst bewerkt: 05/12/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/10/2019)
Indexering
Indexatie met 0,75% in 07/2019. (Laatst bewerkt: 08/07/2019)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 10/10/2019)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 10/10/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/10/2019)
Indexering
Indexatie met 1,19% in 01/2019.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 15/02/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/10/2019)
Indexering
Indexatie met 1% in 07/2018.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.De CAO-verhoging wordt toegepast voor de indexatie. (Laatst bewerkt: 19/11/2018)
Conventionele loonsverhoging Indexering
CAO-loonsverhoging met 1,1% in 01/2018 voor de minimumlonen.Indexatie met 0,43% in 01/2018.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.De CAO-verhoging wordt toegepast voor de indexatie. (Laatst bewerkt: 05/01/2018)
Indexering
Indexatie met 1,43% in 07/2017.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 29/08/2017)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 09/11/2018)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 15/09/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 15/09/2017)
Indexering
Indexatie met 0,26% in 01/2017.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 08/03/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 15/09/2017)
Indexering
Indexatie met 0,88% in 07/2016.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 08/03/2017)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 24/03/2017)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 15/09/2017)
Indexering
Index = 0,19% (Laatst bewerkt: 08/03/2017)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 15/12/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 14/02/2017)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 24/03/2017)
Indexering
Index = 0% (Neutralisatie van de negatieve indexatie) (Laatst bewerkt: 28/01/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 14/02/2017)
Indexering
Index = 0,24% (Laatst bewerkt: 08/07/2014)
Indexering
Index = 0,29% (Laatst bewerkt: 08/07/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 23/10/2014)
Indexering
Index = 0,71% (Laatst bewerkt: 08/07/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 23/10/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 23/10/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 15/12/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 23/10/2014)
Indexering
Index = 0,68% (Laatst bewerkt: 08/07/2014)
Indexering
Index = 1,61% (Laatst bewerkt: 08/07/2014)
Indexering
Index = 1,13% + CAO-verhoging (+ 0,3%) (Laatst bewerkt: 08/07/2014)
Indexering
Index = 2,03% (Laatst bewerkt: 08/07/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Andere loonaanpassing
Nieuwe bedragen vastgelegd door CAO (Laatst bewerkt: 08/07/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index = 0,94% (Laatst bewerkt: 08/07/2014)
Indexering
Index = 1,17% (Laatst bewerkt: 08/07/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Andere loonaanpassing
Aanpassing: het loonbarema gekoppeld aan leeftijd wordt vervangen door een barema gekoppeld aan ervaring (Laatst bewerkt: 08/07/2014)
Indexering
Index = 1,26%
(Laatst bewerkt: 08/07/2014)
Indexering
Index = 3,13%
(Laatst bewerkt: 08/07/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Andere loonaanpassing
Begintoestand. (Laatst bewerkt: 08/07/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 27/10/2015)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)