Paritair Comité 3190100: OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 30/11/2020)
Andere loonaanpassing
(Laatst bewerkt: 02/08/2018)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)