NL | FR
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken   .be
Logo
Chercher

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité

Zoeken:

Paritair Comité 1000000: AANVULLEND PC VOOR DE WERKLIEDEN

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Andere loonaanpassing
Voor de arbeiders van de ondernemingen waarin geen regeling van loonindexering bestaat en van wie het uurloon hoger is dan het minimumuurloon wordt het uurloon (referentie 31 december 2017) verhoogd met 1,2 pct. op 1 januari 2019, mits verrekening van effectieve verhogingen van het loon en/of andere voordelen, die aan dezelfde kost als de jaarlijkse premie (bruto + patronale RSZ-bijdrage), in 2018 op ondernemingsvlak zijn toegekend, uitgezonderd bonussen in het kader van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90 en automatische verhogingen van het loon in toepassing van een collectief vastgestelde loonschaal op ondernemingsvlak.

In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 05/06/2019)
Indexering
Indexatie met 2% in 09/2018.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 03/09/2018)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 13/04/2018)
Andere loonaanpassing
Voor de arbeiders van de ondernemingen waarin geen regeling van loonindexering bestaat en van wie het uurloon hoger is dan het minimumuurloon zoals bepaald in de cao van 22 mei 2013 gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de Werklieden wordt, het uurloon (referentie 31/12/2016) verhoogd met 1,7 % op 1 januari 2018, mits verrekening van effectieve verhogingen van het loon en/of andere voordelen, die aan dezelfde kost als de jaarlijkse premie (bruto + patronale RSZ-bijdrage), in 2017 op ondernemingsvlak zijn toegekend, uitgezonderd bonussen in het kader van cao nr. 90 en automatische verhogingen van het loon in toepassing van een collectief vastgestelde loonschaal op ondernemingsvlak. (Laatst bewerkt: 03/09/2018)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 13/04/2018)
Indexering Andere loonaanpassing
Indexatie met 2% in 06/2017.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 06/06/2017)
Indexering
Index = 2% (Laatst bewerkt: 01/07/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 02/08/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 02/08/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 05/08/2015)
Andere loonaanpassing
Aanpassing jongerenlonen. (Laatst bewerkt: 02/02/2016)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 25/04/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 17/04/2014)
Andere loonaanpassing
Aanpassing jongerenlonen. (Laatst bewerkt: 25/02/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 17/04/2014)
Andere loonaanpassing
De maandlonen worden de basis voor de berekening van de lonen. (Laatst bewerkt: 25/02/2015)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 13/04/2018)
Andere loonaanpassing
Aanpassing jongerenlonen. (Laatst bewerkt: 30/01/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 17/04/2014)
Indexering
index=2% (Laatst bewerkt: 04/12/2013)
Indexering
Index=2% (Laatst bewerkt: 01/02/2012)
Conventionele loonsverhoging
Invoering van een minimumuurloon voor arbeiders van 22 jaar met 36 maanden ondernemingsanciënniteit. De uurlonen worden de basis voor de berekening van de lonen. (Laatst bewerkt: 01/01/2012)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 05/08/2015)
Indexering
Index=2% (Laatst bewerkt: 01/05/2011)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index=2% (Laatst bewerkt: 01/09/2010)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 05/08/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 13/03/2017)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 05/08/2015)
Conventionele loonsverhoging
Conventionele verhoging=25€ Aanpassing Gewaarborgd Gemiddeld Minimum Maandinkomen (GGMMI) (CAO nr. 43). (Laatst bewerkt: 01/10/2008)
Indexering
Index=2% (Laatst bewerkt: 01/09/2008)
Indexering
Index=2% (Laatst bewerkt: 01/05/2008)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index=2% (Laatst bewerkt: 01/01/2008)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 05/08/2015)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 13/04/2018)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites