Paritair Comité 3320040: INSTELLINGEN GESUBSIDIEERD DOOR DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Indexering
Indexatie met 2% in 01/2023.  (Laatst bewerkt: 09/02/2023)
Indexering
(Laatst bewerkt: 13/12/2022)
Indexering
Indexatie met 2% in 9/2022.  (Laatst bewerkt: 12/10/2022)
Indexering
Indexatie met 2% in 6/2022. 
(Laatst bewerkt: 10/10/2022)
Indexering
Indexatie met 2% in 4/2022
(Laatst bewerkt: 05/08/2022)
Indexering
Indexatie met 2% in 2/2022. (Laatst bewerkt: 21/03/2022)
Indexering
Indexatie met 2% in 10/2021.  (Laatst bewerkt: 21/03/2022)
Andere loonaanpassing
Nieuwe bedragen vastgelegd door CAO. (Laatst bewerkt: 21/03/2022)
Indexering
Indexatie met 2% in 04/2020. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 23/03/2020)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 01/12/2020)
Indexering
Indexatie met 2% in 10/2018. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 11/10/2018)
Indexering
Indexatie met 2% in 07/2017. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 11/10/2018)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 22/01/2021)
Conventionele loonsverhoging
Nieuwe bedragen vastgelegd door CAO (Laatst bewerkt: 11/10/2018)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 21/11/2019)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 18/05/2017)
Indexering

Indexatie met 2% in 07/2017. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 27/06/2016)

Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 18/12/2015)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 21/11/2019)
Andere loonaanpassing
Nieuwe bedragen vastgelegd door CAO (Laatst bewerkt: 13/04/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 18/12/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/02/2015)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 10/02/2015)
Indexering
Index = 2% + Nieuwe bedragen vastgelegd door CAO (Laatst bewerkt: 04/02/2015)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 21/11/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/02/2015)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 04/02/2015)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 04/02/2015)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 04/02/2015)
Andere loonaanpassing
Nieuwe bedragen vastgelegd door CAO (Laatst bewerkt: 04/02/2015)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 04/02/2015)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 04/02/2015)
Indexering
Index = 2%
(Laatst bewerkt: 04/02/2015)
Andere loonaanpassing
Begintoestand (Laatst bewerkt: 04/02/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 10/02/2015)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 10/02/2015)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 21/11/2019)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 03/03/2017)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)