Zoeken:

Paritair Comité 2180000: AANVULLEND NATIONAAL PC VOOR DE BEDIENDEN

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 01/04/2015)
Andere loonaanpassing

Het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden 218 bleef in werking tot de inwerkingtreding van het besluit tot benoeming van de leden van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden 200. Het besluit tot benoeming van de leden van het PC 200 van 2 maart 2015 (B.S. 25 maart 2015) is op 1 april 2015 in werking getreden. Op dat moment is PC 218 opgeheven. De werkgevers en werknemers die tot dan onder het bevoegdheidsgebied van PC 218 vielen, behoren vanaf dan tot het bevoegdheidsgebied van PC 200.De gegevens van PC 218 van vóór 01/04/2015 kunnen evenwel steeds geconsulteerd worden via de historiek van de database.Overeenkomstig art. 27 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités blijven de CAO’s gesloten in PC 218 bindend voor de werkgevers en de werknemers die tot 31 maart 2015 onder het toepassingsgebied van deze CAO’s vielen, totdat PC 200 desgevallend een CAO afsluit die de toepassing ervan regelt. (Laatst bewerkt: 15/04/2015)

Indexering
Index = 0,03% (Laatst bewerkt: 23/12/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 26/02/2016)
Indexering
Index = 1,02% (Laatst bewerkt: 17/02/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 26/02/2016)
Indexering
Index = 2,35%
(Laatst bewerkt: 17/02/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 26/02/2016)
Conventionele loonsverhoging Indexering
Index : 3,17% + CAO-verhoging (+ 0,3%)Eerst Indexering, dan CAO-verhoging. Geen verhoging voor het GGMMI. (Laatst bewerkt: 17/02/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 26/02/2016)
Indexering
Index = 2,49%
(Laatst bewerkt: 17/02/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 26/02/2016)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 24/03/2017)
Indexering
Index = -0,43%
(Laatst bewerkt: 17/02/2014)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 14/04/2015)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 14/04/2015)
Andere loonaanpassing
Invoering ervaringsbarema. (Laatst bewerkt: 17/02/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 14/04/2015)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 14/04/2015)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 14/04/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 26/02/2016)
Indexering
Index = 4,51% (Laatst bewerkt: 01/01/2009)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 14/04/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 26/02/2016)
Conventionele loonsverhoging
Aanpassing Gewaarborgd Minimum Maandinkomen (GGMMI) omwille van de CAO-verhoging van 25 EUR voor het GGMMI (CAO nr. 43). (Laatst bewerkt: 01/10/2008)
Conventionele loonsverhoging
Conventionele verhoging=18€ Eerst Indexatie, dan CAO-verhoging. (Laatst bewerkt: 01/01/2008)
Indexering
Index=1,82% (Laatst bewerkt: 01/01/2008)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 14/04/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 26/02/2016)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 14/04/2015)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 14/04/2015)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 03/03/2015)