Paritair Comité 1490100: ELEKTRICIENS: INSTALLATIE EN DISTRIBUTIE

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Indexering
Indexatie met 3,95% in 1/2022. (Laatst bewerkt: 02/03/2022)
Conventionele loonsverhoging
Loonverhoging met 0,4% in 12/2021. (Laatst bewerkt: 02/03/2022)
Indexering
Indexatie met 0,9% in 1/2021. (Laatst bewerkt: 05/01/2021)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 03/12/2020)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 02/04/2020)
Indexering
Indexatie met 0,71% in 1/2020. (Laatst bewerkt: 09/01/2020)
Conventionele loonsverhoging
Loonverhoging met 1,1% in 7/2019. (Laatst bewerkt: 07/08/2019)
Indexering
Indexatie met 2,21 % in 01/2019.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.De CAO-verhoging wordt toegepast voor de indexatie. (Laatst bewerkt: 13/02/2019)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 08/03/2018)
Indexering
Indexatie met 1,88 % in 01/2018.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 22/12/2017)
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging met 1,1 % in 07/2017.Op 1 juli 2017 worden alle effectieve uurlonen met 1,1 % verhoogd, behalve voor die ondernemingen waar de beschikbare marge op een alternatieve manier wordt ingevuld via een ondernemingsenveloppe. Indien geen ondernemingsoverleg over de enveloppe wordt opgestart of indien het overleg tegen 30 september 2017 niet uitmondt in een collectieve arbeidsovereenkomst, worden de effectieve uurlonen van de arbeiders vanaf 1 juli 2017 verhoogd met 1,1%. (Laatst bewerkt: 22/08/2017)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 27/02/2018)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 08/03/2018)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 13/02/2020)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 08/03/2018)
Indexering
Indexatie met 1,14 % in 01/2017.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.De CAO-verhoging wordt toegepast voor de indexatie. (Laatst bewerkt: 22/02/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 08/03/2018)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 08/03/2018)
Conventionele loonsverhoging Indexering
Indexatie met 0,4 % in 01/2016.CAO-loonsverhoging met 0,5% in 01/2016.In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.De CAO-verhoging wordt toegepast voor de indexatie. (Laatst bewerkt: 02/02/2016)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 24/03/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 05/02/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 05/02/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 13/05/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 13/05/2015)
Indexering
Index = 0,03% (Laatst bewerkt: 22/01/2015)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 24/03/2017)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 20/01/2015)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 06/10/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 06/10/2014)
Indexering Andere loonaanpassing
Index = 1% + Toevoeging van een jaar ancienniteït (Laatst bewerkt: 22/01/2015)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 27/02/2018)
Indexering
Index = 2,30% (Laatst bewerkt: 09/01/2014)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Conventionele loonsverhoging
CAO-verhoging (+ 0,3%) + Indexatie (3,18%)
CAO-verhoging voor indexaanpassing

(Laatst bewerkt: 09/01/2014)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 25/08/2015)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index = 2,57% (Laatst bewerkt: 09/01/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index = -0,44% (Laatst bewerkt: 09/01/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Andere loonaanpassing
Afschaffingen jongerenbarema's + Invoering studentenloon (Laatst bewerkt: 09/01/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index = 4,34%
(Laatst bewerkt: 09/01/2014)
Indexering
Index = 0,46%
(Laatst bewerkt: 09/01/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Begintoestand (Laatst bewerkt: 09/01/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)