Zoeken:

Paritair Comité 1020402: ANDERE ONDERNEMINGEN DAN DIE IN DE PROVINCIE LUIK

Historiek

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen per loonschaal en per document. Klik op een datum om terug te gaan naar de detailpagina met de situatie op het geselecteerde tijdstip.

Alle types worden getoond. Wijzig
Type wijziging
Indexering
Indexatie met 1% in 4/2020. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 08/04/2020)
Indexering
Indexatie met 1% in 02/2019. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 14/03/2019)
Indexering
Indexatie met 1% in 10/2018. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 19/10/2018)
Indexering
Indexatie met 1% in 04/2018. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 19/10/2018)
Conventionele loonsverhoging
CAO Loonsverhoging (Laatst bewerkt: 19/10/2018)
Indexering
Indexatie met 1% in 06/2017. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 06/06/2017)
Indexering
Indexatie met 1% in 03/2017. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 22/03/2017)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 12/01/2018)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 12/01/2018)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 12/01/2018)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 15/10/2018)
Indexering
Indexatie met 1% in 06/2016. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. (Laatst bewerkt: 03/06/2016)
Conventionele loonsverhoging
CAO-loonsverhoging met + 0,065 Euro in 01/2016.In geval van CAO-loonsverhoging in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 10204). (Laatst bewerkt: 01/04/2016)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 14/03/2017)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 23/06/2016)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 23/06/2016)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 23/06/2016)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 14/03/2017)
Conventionele loonsverhoging
CAO Loonsverhoging (Laatst bewerkt: 01/04/2016)
Indexering
Index = 1% (Laatst bewerkt: 01/09/2013)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 16/09/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 16/09/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 16/09/2014)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 11/08/2015)
Indexering
Index=1% (Laatst bewerkt: 01/12/2012)
Indexering
Index=1% (Laatst bewerkt: 01/05/2012)
Indexering
Index=1% (Laatst bewerkt: 01/02/2012)
Conventionele loonsverhoging
CAO Loonsverhoging. (Laatst bewerkt: 01/01/2012)
Indexering
Index=1% (Laatst bewerkt: 01/09/2011)
Indexering
Index=1% (Laatst bewerkt: 01/05/2011)
Indexering
Index=1% (Laatst bewerkt: 01/03/2011)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index=1% (Laatst bewerkt: 01/09/2010)
Conventionele loonsverhoging
Conventionele verhoging=0,06€ CAO Loonsverhoging. (Laatst bewerkt: 01/07/2010)
Indexering
Index=1% (Laatst bewerkt: 01/05/2010)
Conventionele loonsverhoging
Conventionele verhoging=0,09€ CAO Loonsverhoging. Enkel voor geschoolde werknemers + na 5 jaar anciënniteit (Laatst bewerkt: 01/07/2009)
Conventionele loonsverhoging
Conventionele verhoging=0,06€ CAO Loonsverhoging. (Laatst bewerkt: 01/07/2009)
Conventionele loonsverhoging
Conventionele verhoging=0,09€ Enkel voor geschoolde werknemers + na 3 jaar anciënniteit. (Laatst bewerkt: 01/01/2009)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Indexering
Index=1% (Laatst bewerkt: 01/09/2008)
Conventionele loonsverhoging
Conventionele verhoging=0,09€ Enkel voor geschoolde werknemers + na 3 jaar anciënniteit. (Laatst bewerkt: 01/07/2008)
Indexering
Index=1% (Laatst bewerkt: 01/06/2008)
Indexering
Index=1% (Laatst bewerkt: 01/05/2008)
Indexering
Index=1% (Laatst bewerkt: 01/03/2008)
Functieclassificatie
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Premies/Vergoedingen
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Conventionele loonsverhoging
Conventionele verhoging=0,09€ Enkel voor geschoolde werknemers + na 3 jaar anciënniteit. (Laatst bewerkt: 01/01/2008)
Indexering
Index=1% Begintoestand. (Laatst bewerkt: 01/01/2008)
Arbeidsduur
(Laatst bewerkt: 11/08/2015)
Anciënniteit
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)
Bevoegdheidsgebied
(Laatst bewerkt: 07/02/2014)